Ledning för Tensta träff byts ut i höst

Tensta träff behöver ett nytt styre. Det tycker kulturförvaltningen och sparkar ut föreningen Kulturhuset Tensta Träff till hösten.

I stället har samtal inletts med ABF.

I sex år har paraplyorganisationen Kulturhuset Tensta träff drivit träfflokalerna

i bibliotekshuset med ambitionen att få lokalerna renoverade och att berika det lokala kulturlivet. Men tidigare i juni, sedan all kommunalt driven kulturverksamhet i Spånga-Tensta setts över, bestämde politikerna i Stockholms kulturnämnd att styret ska bytas ut.

– Vi har sett en nedgång i verksamheten på Tensta träff. Lokalerna utnyttjas inte tillräckligt och vi ser inget engagemang att söka samarbete med andra aktörer för att få det att fungera. Tensta träff har blivit mer och mer slutet, säger Mats Sylwan, utredare på kulturförvaltningen.

Förvaltningen har nu inlett samtal med ABF, Arbetarnas Bildningsförbund – en av fem som vunnit stadens upphandling av SFI-undervisning.

– Men den upphandlingen har överklagats, så vi vet inte hur det blir just nu, men i princip vill vi att ABF leder Tensta träff. Lokalerna kan då även fortsättningsvis användas av det lokala föreningslivet, men också till undervisning, debatter, föreläsningar och andra offentliga kulturprogram, säger han.

Gregor Wroblewski, deltidsanställd verksamhetsutvecklare på Kulturhuset Tensta träff, menar att kraftigt minskade bidrag gjort att föreningen inte haft en ärlig chans de senaste två åren. Även stadens nya regler för kulturstöd som infördes 2013 har försvårat.

Målet om att kulturens självfinansiering ska öka, till exempel med entréavgifter, har tvingat Tensta träff att koncentrera sig på ekonomi i stället för på innehåll, enligt Gregor Wroblewski.

– Men fram till 2012 gjorde vi mycket som väckte uppmärksamhet och engagerade ungdomar och vuxna från Tensta. Vi har alltid velat göra sådant som växer fram ur de lokala föreningarnas behov, säger han.

Som han ser det, är det behovet av att styra upp-ifrån som förstör för det lokala föreningslivet.

– Den kommunala förvaltningen lägger sig i allting och man ser inte det fria föreningslivet som en samtalspartner. Det är synd.

Fakta

Flera kulturella samarbeten på Tensta träff

Tensta träff samarbetade 2010 med Kulturskolan och Tensta gymnasium om att sätta upp ungdomspjäsen Leyla och Majnun. Sex föreställningar visades på olika köpcenter i Stockholm.

Operan Zemire och Azor. Kungliga operan, Kungliga hovkapellet, Musikhögskolan och elever från Elinsborgsskolan visade sex föreställningar i Tensta träff. Blev också en film.

Västerorts S-kvinnor arrangerade 2009 välbesökta offentliga möten om islam på Tensta träff.