Min lokala hjälte

Ledning stör kyrkofriden

Strömledningen går över kyrkogården vid Lidingö kyrka. Nu vill både församlingen och staden få ledningen nedgrävd.
Strömledningen går över kyrkogården vid Lidingö kyrka. Nu vill både församlingen och staden få ledningen nedgrävd.
Elledningen över Sticklinge är nu på väg att tas ner. Mellan Koltorp och Kyrkviken blir luftkab­larna däremot kvar, om Vatten­fall får bestämma.

Men kommunen och kyrkan kämpar för att få bort ledningen.

– Det är väldigt många som vistas och rör sig på den här sträckan där ledningen går. Både vi och kyrkan har våra skäl till att vi vill få bort ledningen, säger Bengt Rehn, mark- och exploateringschef i Lidingö.

Mitt i Lidingö Tidning berättade för några veckor sedan om att den luftledning som går mellan Danderyd och Kyrkviken över Sticklinge håller på att tas ner. Detta eftersom man i stället har förlagt elen till en kabel i marken.

Däremot blir den ledning som fortsätter från Kyrkviken till Koltorp kvar. Det uppskattas dock varken av Lidingö stad eller av Lidingö församling, som äger en stor del av marken under ledningen. Ledningarna går rakt över kyrkogården.

Lidingö stad skickade tillsammans med Lidingö församling strax före jul ett brev till Vattenfall och regeringen där de begärde att ledningen grävs ner. De anser att Vattenfall är bundna till en sådan nedgrävning. Vattenfall sökte tillsammans med Svenska kraftnät 2010 tillstånd att lägga ner elkablar i marken – och i sin ansökan skrev de då att de samtidigt skulle ta ner luftledningarna.

Svenska kraftnät har nu alltså grävt ner sina ledningar mellan Danderyd och Kyrkviken, men Vattenfall vill inte gräva ner sin sträcka. I juni förra året ansökte de i stället hos Energimarknadsinspektionen om att få ha kvar luftledningen en längre tid. Denna ansökan avskrevs dock av Energimarknadsinspektionen med hänvisning till beslutet från 2010 om att tillåta markledningar.

– Vi såg det som att markledningarna ska ersätta luftledningarna, så då avskrev vi ansökan om luftledningarna, säger Jonas Grape, jurist på Energimarknadsinspektionen.

Vattenfall överklagade dock avskrivningen till regeringen. De ansåg att ärendet avskrivits på felaktiga grunder och måste prövas igen. Nu är frågan alltså tillbaka på ruta ett hos Energimarknadsinspektionen.

Vattenfall håller inte med om att de har skyldighet att gräva ner ledningarna.

– Vi har rätt att bygga mark­kabel, men vi har ingen skyldighet. Och eftersom vi inte har ­finansieringen just nu vill vi inte fullfölja möjligheten att lägga ner den, säger Mikael Björnér, kommunikationsansvarig.

Lidingö stad har vid flera tillfällen fått erbjudanden att finansiera nedläggningen av kablarna, med motiveringen att förändringen frigör byggrätter. Men det ekonomiska ansvaret vill inte Lidingö stad ta.

– Vi tycker det är Vattenfall som har ansvar för detta, bland annat utifrån de tillstånd de tidigare fått, säger Bengt Rehn.

Fakta

Ny ledning ger säkare ström

Svenska Kraftnät har byggt en 220 kilovolts markkabel från Värtan i Stockholms stad till transformatorstationen Koltorp på Lidingö. Den sattes i drift i december 2012. Syftet var att förbättra elförsörjningen till Lidingö.

Från Värtan till Ropsten har den nya kabeln förlagts i en befintlig tunnel, därefter grävts ner under parkeringsplatserna vid Ropsten och sedan monterats inuti Lidingöbron.

Från början var tanken att även ledningen mellan Kyrkviken och Koltorp skulle grävas ner, men så har det inte blivit.