Ledsen pojke utan hjälp

Solna Socialförvaltningens ungdomsenhet har lämnat in en lex Sarah-anmälan efter att ett ärende glömts bort. Det var i maj som en pojke ringde socialjouren och gråtande sa att han inte orkade bo kvar hos sin familj.

Fallet bedömdes inte som akut och den ordinarie verksamheten skulle följa upp ärendet dagen efter. Det gjordes dock aldrig. Därför anmäler verksamheten nu sig själv för bristande rutiner.