Leif Gripestam (M): ”Gränsen måste stängas”

Leif Gripestam (M) vill se kraftigare åtstramningar i migrationspolitiken.
Leif Gripestam (M) vill se kraftigare åtstramningar i migrationspolitiken.
Täbys kvot för ensamkommande barn skrivs upp från 37 till 301 asylplatser.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) talar om en systemkrasch.

– Landets gränser måste stängas, säger han.

I tisdags presenterade regeringen åtgärder som innebär en kraftig åtstramning av svensk migrationspolitik.

Åtgärderna har väckt stark kritik. Inte minst internt. Framträdande miljöpartister har sagt att de hellre hade hoppat av regeringssamarbetet med Socialdemokraterna än att gå med på åtstramningarna.

En som tvärtom vill strama åt steget längre är Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

– Landets gränser måste stängas, säger Leif Gripestam till Mitt i Täby.

Han anser att de svenska kommunerna behöver ett andrum för att kunna ta hand om dem som hittills tagit sig till landet.

– De personer som nu kommer till Sverige och söker asyl bör skickas tillbaka till det land de kom först till i Europa, det vill säga den regel som egentligen gäller men som har upphört att existera.

Han menar att exempelvis bristen på lärare, socialsekreterare och framförallt bostäder gör situationen ohållbar.

– Det är en systemkris på riksnivå, en systemkrasch.

Enligt tidigare fördelningstal ska Täby erbjuda 37 asylplatser åt ensamkommande barn. Siffran är uppskriven till 301 för nästa år. Kommunen planerar nu att bygga så kallade modullägenheter med tillfälliga bygglov.

Stängda gränser är dock inte lösningen, hävdar Täbypolitikern Rolf Öberg (MP).

– Så långt vill vi verkligen inte gå. Man måste se det ur ett mänskligt perspektiv och det handlar om människor som flytt sina hem för att undkomma krig.

Han menar att Täbys politiska ledning gömmer sig bakom bostadsbristen. Samtidigt har Miljöpartiet motsatt sig delar av den planerade bostadsutvecklingen i kommunen.

Hur går det ihop?

– Till slut nås en gräns där man måste börja bygga i grönområden och skogar och det vill inte vi. Grundproblemet är den starka inflyttningen till Stockholm och därför måste man hjälpa de mindre städerna att skapa arbetstillfällen så att folk kan bo kvar.

George Yanko är advokat och har jobbat med asylmål och framförallt ensamkommande barn i över 15 år. Han menar att Leif Gripestams åtgärdsförslag går i linje med den så kallade Dublinförordningen. Men det är inte okomplicerat.

– Problemet är att flera länder inte tar tillbaka personer som Sverige skickar tillbaka och då blir de kvar här i alla fall.