Lekpark i Årstadal byggs om – nu kan du tycka till

Lekparken Blomsterdalen Årstadal
Lekparken Blomsterdalen ska rustas upp – nu vill staden veta vad du tycker.
Parken Blomsterdalen i Årstadal ska rustas upp. Nu vill Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning ha in synpunkter på hur parken ska förbättras.

Blomsterdalen, som ligger mellan Marieviksgatan och Sjöviksvägen i Årstadal, är sliten och planeras att rustas upp. Bland annat vill stadsdelen se över planteringar, belysning och sittplatser. Men stadsdelen vill också veta vad de som använder parken tycker och efterfrågar medborgarnas åsikter i en enkät.

Lekparken Blomsterdalen Årstadal

Parken invigdes 2010 och har varit populär och välbesökt sedan dess.

Här kan du lämna dina synpunkter. Staden vill ha svaren senast den 21 oktober.