Så blir nya lekplatsen i Dianaparken – rustas upp för miljoner

Planen är att börja bygga den nya parken under hösten 2019.
Planen är att börja bygga den nya parken under hösten 2019.
I flera år har det talats om en förändring i Dianaparken. Nu står det klart vilka planer som finns för den nya parken – och när bygget kan börja.

Dianaparken, som ligger högst upp på berget i Hjorthagen vid Dianavägen 17, ska rustas upp.

Enligt stadsdelens plan ska lekplatsen få ny utrustning – bland annat en ny gungställning samt fler sittplatser.

Dessutom ska lekplatsen bli ”lummigare” och flera blommande träd ska planteras. Samtidigt ska utsikten mot Lidingö öppnas upp.

Medborgare kom med förslag

Under hösten 2017 kunde medborgare i Hjorthagen komma med förslag på hur Dianaparken skulle göras om.

De inkomna synpunkterna rörde bland annat fler sittplatser, både i soliga och skuggiga delar av parken, samt bättre utsikt och grönska. Medborgarna vill också att parken blir en samlingsplats för alla åldrar.

Rustas för tre miljoner

I stadsdelens budget för parker och lekplatser år 2019 finns 12,5 miljoner kronor – av dem går tre miljoner till Dianaparken.

Planen är att börja bygga den nya parken under hösten 2019.