6 av 73 lekparker behöver renoveras

Lekplatser i Bromma måste rustas upp. Men det kommer att ta tid.
Lekplatser i Bromma måste rustas upp. Men det kommer att ta tid.
Dålig belysning, eftersatt skötsel och lekplatser som inte är anpassade för funktionsnedsatta.
En ny utredning visar att 60 av Brommas 73 kommunala lekplatser behöver renoveras.

Grusytorna på lekplatsen Församlingshuset i Mariehäll är övervuxna av högt gräs och staketet behöver bytas ut.

– Det är ingen som leker här, säger två killar i 10-årsåldern som åker förbi parken på en eldriven sparkcykel.

Församlingshuset är en av Brommas 73 kommunala lekplatser som en konsult inventerat på uppdrag av stadsdelsförvaltningen. Slutsatsen i den nya rapporten är att majoriteten av lekplatserna behöver olika former av åtgärder.

– Det är första gången alla parker inventeras i Bromma. Vi ville undersöka vilka kvaliteter som finns och vad som behöver förstärkas, säger Åsa Otteklint, parkingenjör i Bromma.

Det kan handla om nödvändiga renoveringsarbeten av trasiga bänkar, trappor och linbanor till att hugga ned döda träd och rensa buskar. I flera parker behövs det också trädplantering, bättre belysning och att staketen rivs för att öppna upp parkerna mer mot naturen.

– Våra lekparker är säkra, hela och rena. Men vissa har inte använts under lång tid och ser tråkiga ut. Det finns också fina naturområden i närheten av många parker som kan nyttjas till lek, säger Åsa Otteklint.

En annan slutsats i rapporten är att Brommas lekplatser inte är tillräckligt tillgängliga och anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Löst markmaterial, höga trösklar eller branta backar gör att flera av parkerna är svåra att ta sig till med till exempel rullstol.

– Det ser vi allvarligt på och det var bra att få en signal på problemen. Vi tittar alltid på hur tillgängligheten kan bli bättre.

Pappalediga Eric Svensson hoppar studsmatta på lekplatsen Båtsmanstorpet i Riksby tillsammans med döttrarna Freja och Miranda. Det är en av 13 parker som inte behöver några åtgärder alls och beskrivs i rapporten som en förebild.

– Den här parken är bra. Men flera andra verkar vara övergivna, säger han.

– Jag upplever att trasiga gungor och bänkar plockas bort istället för att lagas. Det behöver satsas mer på parkerna.

Inventeringen pekar ut ett tiotal lekplatser i Bromma som ska prioriteras. Men att åtgärda alla parker kommer att ta mycket lång tid, enligt parkingenjören Åsa Otteklint.

– Med nuvarande budget skulle det ta väldigt lång tid att åtgärda allt som står i rapporten. Vi måste analysera resultatet närmare innan vi kan säga något om hur mycket tid och pengar som krävs, säger hon.

Bromma stadsdelsnämnds ordförande Cecilia Obermüller (MP) säger att det kan bli aktuellt att söka extra tillgänglighetsmedel för att skynda på upprustningen.
– Det är pengar som stadsdelen kan söka för att göra lekplatserna mer tillgängliga. I samband med det kan parkerna också rustas upp. Det är viktigt att få ut mer pengar till stadsdelarnas lekplatser, säger hon.

Fakta

LISTA: Här är parkerna som står högst på åtgärdslistan:

Halstret, Anundsvägen i Norra Ängby. Plantera nya tallar i parken och ta bort staketet runt sandlådan och lekställningen för att bättre utnyttja hela lekplatsen.
Björklunds hage, Liljegrensvägen i Norra Ängby. Hela parken är i slitet skick och måste rustas upp. Parken behöver också utvecklas för att locka fler åldersgrupper, till exempel genom djur eller odling.
Församlingshuset, Hagelstavägen i Mariehäll. Parken är eftersatt, grusytor är övervuxna av högt gräs och staket behöver tas bort eller bytas ut. Skötseln av parken behöver ses över.
Trofastheten, Kratsbodavägen i Mariehäll. Lekplatsen är i bra skick men behöver ses över. Nybyggnationer i Annedal gör att området förändras snabbt och lekplatsen kan utvecklas och bli en viktig mötesplats i området.
Tranebergs fritidspark, Tranebergsvägen 14 i Traneberg. Parken är i bra skick men med slitage på lekutrustningen. Lekredskapen behöver flyttas och placeras bättre i förhållande till varandra för att skapa en mer sammanhängande park.

Hela listan hittar du här!