Lekplatser rustas för 24 miljoner

Flera lekplatser i Akalla och Husby, är i dåligt skick. Därför ska de nu fräschas upp för 24 miljoner kronor.

I Akalla och Husby är flera lekplatser slitna och trasiga. Träet i lekställningarna är gammalt och det finns bland annat sprickor i rutschkanorna.

Arbetet med att rusta upp lekplatserna startade i år och planeras pågå till och med år 2017. Totalt satsas 24,3 miljoner kronor. Parkerna ska även utrustas med nya lekredskap.

– Alla barn och föräldrar ska kunna känna sig helt trygga med att de lekplatser och parker stadsdelen erbjuder möter högt ställda krav, både på säkerhet och utformning. Därför har vi inlett en översyn av ett antal parker i Akalla och Husby, säger Bo Sundin (M) ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

De utvalda parkerna är Saimaparken i Akalla, där en renovering av hela parken påbörjades förra veckan, och Nidarosparken i Husby, som kommer att renoveras under 2014–2015.

Som en del av upprustningen läggs redan i år också konstgräs på bollplanen i Husbytrean. Konstgräset ska enligt planeringen vara färdigt för användning i oktober.

Dessutom ska Nystad och Porkala i Akalla renoveras under 2016-2017.

Boende kommer att få möjlighet att lämna förlag på vad de upplever behöver göras på lekplatserna.

Samrådsmöten har redan hållits på plats i Saimaparken och möten kommer att hållas i övriga parker framöver.

Alla barn och föräldrar ska kunna känna sig helt trygga.