Lektionstid går till att vänta på dator

Det är långt ifrån lätt att få en plats i datarummet. Elin Holmström och Ellinor Tynhage önskar att varje elev hade en egen laptop eller surfplatta.
Det är långt ifrån lätt att få en plats i datarummet. Elin Holmström och Ellinor Tynhage önskar att varje elev hade en egen laptop eller surfplatta.
Alla elever i Tyresö har fått ett Google drive-konto där lärare och elever kan dela material.

Men med få datorer på skolorna är det svårt att använda tekniken.

– Jag önskar att alla elever hade en egen dator, säger Elin Holmström på Dalskolan.

Ellinor Tynhage och Elin Holmström i åttan startar en av Dalskolans få fungerande bärbara datorer – en HP modell äldre.

När ett par minuter gått kommer ett meddelande upp ”Time remaining: two minutes” och en illustrerande tidpelare fyller sig långsamt medan Ellinor och Elin stirrar rastlöst på skärmen.

– Det tar alltid lång tid att komma igång. Ofta får man stå i kö för att komma åt en dator och en stor del av lektionerna äts upp av problem med inloggningen eller att skrivaren inte fungerar, berättar Ellinor Tynhage.

På Dalskolan går det 230 elever och det finns 24 stationära datorer fördelade på två datorsalar.

Men några av datorerna saknar tangentknappar och datormössen fungerar inte. Lärarna har också åtta laptops att dela ut för arbete i klassrummen, men hälften av dem går inte ens att starta.

Efter sommarlovet förra året lanserade Tyresö kommun en ny möjlighet för lärare och elever att använda sig av dokumentdelaren Google drive i undervisningen.

Ellinor och Elins lärare i SO och svenska, Helen Löfblad, tycker att idén är jättebra, men att det är frustrerande när den inte går att använda.

Under en lektion hinner ungefär en tredjedel av eleverna komma åt en dator och att räkna med att alla elever har en dator hemma går inte.

– Att dela dokument är en jätte-bra idé. Vi lärare kan lägga upp läxor, planering, undervisningsmaterial och intressanta föreläsningar. Men eftersom eleverna inte har egna datorer jobbar de fortfarande mycket med utskrifter och att först skriva i blocket och sedan in i en dator, säger hon.

Ellinor Tynhage och Elin Holmström tycker också att det finns flera fördelar med att skolorna förser varje elev med en egen dator – något som börjar sprida sig på allt fler grundskolor i landet.

I Tyresö har till exempel eleverna på Nyboda skola nyligen försetts med en egen dator eller i-pad.

– Det är ju mycket bättre för miljön om vi inte skriver ut så mycket papper och kan spara allt på vår dator eller läsplatta i stället. Vi skulle också kunna köpa datorn när vi slutar, så blir det billigare för kommunen, säger Elin Holmström.

I Tyresö avslutades nyligen en upphandling av skoldatorer. Tanken är att skolorna sedan med de pengar de har ska kunna köpa in datorer i den omfattning som önskas.

Eva Brandt, biträdande rektor på Dalskolan, har dock svårt att se hur hennes skola skulle klara att förse varje elev med en dator.

– Då krävs det en politisk satsning, säger hon.