Lepkplats rustas med naturtema

ålsten Örnboparken i Ålsten håller på att rustas upp. I dag är lekplatsen grusad och rätt kal, enligt stadsdelsförvaltningen. Därför ska den få ett natur- och fågeltema och öppnas upp mot en naturpark intill.

Bland annat får bollplanen nya fotbollsmål och läktare. Det blr också en ny sandlek och nya gungor, kompisgunga och gungbräda.

Barnen ska också kunna klättra i ett stort fågelbo av stockar och åka rutschkana i en stor fågelholk.

Vintertid ska isbanan spolas.