Letade svamp på uppdrag av kommunen

En av många olika fingersvampar i inventeringsområdet.
En av många olika fingersvampar i inventeringsområdet.
84 svamparter hittades i Norra Kymlinge under två dagar av ett par svampexperter som var utsända av kommunen.
Experterna har fått i uppdrag att inventera skogen och marken i anslutning till Igelbäckens naturreservat, för att kommunen ska ha ett underlag att stå på om man framöver vill utvidga reservatet norrut.

Två svampexperter från företaget Adoxa Naturvård var ute i Norra Kymlinge, området mellan Igelbäckens naturreservat och E4 och E18, den 6 oktober och den 8 oktober.

De hittade då 84 svamparter i området, av dem klassades 10 som naturvårdsarter och 3 stycken dessutom som rödlistade.

Man hittade även en lång rad goda matsvampar över hela området, bland annat trattkantarell, svart trumpetsvamp, Karl Johan-svamp, Tallblodriska och Blek taggsvamp.

svart trumpetsvamp hittades i området. Foto: Most photos

En av de särskilt intressanta svamparna som hittades var grovticka som växer på tall eller gran och signalerar att området sannolikt har höga naturvärden enligt experterna.

Man hittade även tre olika så kallade korallfingersvampar, vilket också indikerar att skogen har höga naturvärden, och en sällsynt gråsvart murkla.