En bit kvar till levande matstråk i Rinkeby

Jamal Ziani som driver restaurang Mynta Café tillsammans med sin fru Majda Ziani.
Jamal Ziani som driver restaurang Mynta Café tillsammans med sin fru Majda Ziani.
Rinkebystråket lanserades som en plats för 1000 smaker och tanken är att gatan ska bli ett sjudande matstråk med massor av restauranger.
Men det är fortfarande många lokaler som gapar tomma längs stråket.

JÄRVA
– Hela bygget är försenat vilket gör att vi bara är ett par restauranger än så länge. Det gör att stråket inte blir så levande. Man kan inte kalla det för stråk innan det är färdigbyggt, säger Jamal Ziani som driver restaurang Mynta Café tillsammans med sin fru Majda Ziani.
Rinkebystråket invigdes i slutet av september 2016 och för paret Ziani är det för tidigt att uttala sig om huruvida Rinkebyborna äter ute i allt större omfattning eller inte.
– Vi har ganska lagom med gäster, både till lunch och till kvällstid. Våra matgäster kommer både från Järva och utifrån, säger Jamal Ziani.
Mansour Ibrahim, en av delägarna till Alomdah restaurang, som också ligger längs Rinkebystråket, tror också att det hade varit mer liv om hela stråket hade blivit klart samtidigt.
– Nu finns det fortfarande ganska många luckor. Själva konceptet är bra, men det behöver bli mer levande med bättre sortiment.