Liberaler varnar för skolbrist i Larsboda

klockelund i farsta, 480 planerade bostäder. Kf sa ja den 1 okt 2018
Volymskiss över Klockelund, ett av de planerade områdena vid Drevviken.
Lotta Edholm (L)
Lotta Edholm (L)
Bygg en skola i den nya stadsdelen vid Drevviken. Det kräver Liberalerna som menar att nuvarande skolplanering i Larsboda inte räcker till.
– Gör inte om samma misstag som i Hammarby sjöstad, varnar oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L).

Hammarby sjöstad byggdes för medelålders, men blev invaderat av barnfamiljer. Det har lett till ständigt skolkaos sen dess. Nu befarar Liberalerna att samma misstag ska ske utmed Drevviken i Larsboda, där tre nya bostadsområden med totalt cirka 1600 bostäder planeras.

– Risken är att det blir fler barn än man tänkt och att då planera in en skola i efterhand kan bli både dyrt och dåligt. Det är bättre planera in det från början, säger oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) .

Visserligen finns planer på två skolor på andra sidan Nynäsvägen, i gamla Teliaområdet. Men det räcker inte, menar Lotta Edholm:

– Jag är rätt övertygad om att det kommer att behövas en skola till och då är det bra att bygga den närmare Drevviken och på rätt sida Nynäsvägen

På torsdagen framförde Liberalerna sitt förslag när detaljplanen för området Klockelund diskuterades i stadsbyggnadsnämnden – men utan att få gehör från majoriteten.

Stadsbyggnadskontoret lämnar dock en liten öppning för att en skola närmare sjön skulle kunna bli aktuellt – i en annan detaljplan norr om Klockelund.

”Ett sådant alternativ har diskuterats på en översiktlig nivå och en skola skulle i sådant fall placeras inom planområdet för Karlsviks strand, dvs mellan Perstorp och Klockelund.”, skriver Martin Styring, ansvarig planhandläggare på stadsbyggnadskontoret i ett mejl till Mitt i.