Liberaler vill se plan för hur staden byggs

Arkitektur i Stockholm. Tre stilar.
Tre olika arkitektoniska stilar i Stockholm.
Staden måste bli tydligare kring hur nya byggnader i Stockholm ska se ut.
Det menar Liberalerna som lämnat in en motion där man efterlyser en ny arkitekturpolicy.
– Det handlar om hur vi ska bygga, om det är fyrkantiga lådor med platta tak eller mer i stil med det som redan finns, säger Björn Ljung som sitter i stadsbyggnadsnämnden för Liberalerna.

140 000 nya bostäder ska byggas i Stockholm fram till 2030. Vikten av det ifrågasätter ingen men diskussionen om i vilken stil de nya husen ska byggas är betydligt hetare.

Liberalerna vill nu att arbetet med Arkitektur Stockholm, som var ett strategiarbete som pågick fram till 2013, ska återupptas och leda fram till en tydlig arkitekturpolicy för hela staden.

– Strategin togs aldrig upp i fullmäktige eftersom det kom ett val emellan. Den nya majoriteten har istället bakat in strategin i översiktsplanen som ett tematiskt tillägg. Vad det betyder förstår inte jag och ingen vet vad strategin har för status idag, säger Björn Ljung.

Vill se ökad tydlighet i byggandet

Björn Ljung vill att det ska bli tydligare för byggbolagen vad för typ av stad det är som stockholmarna vill ha.

– Är det fyrkantiga lådor med platta tak eller mer i stil med det som redan finns. Jag vill inte se kopior men att man använder material som är av samma typ som redan finns i området, säger Björn Ljung.

Björn Ljung vill också att vanligt folk ska få mer att säga till om när det gäller utformningen av nya byggnader under samrådet.

– Det finns en tydlig bild i forskningen att människor känner trygghet i kvartersstruktur. Det är i det lågmälda, mänskliga och promenadvänliga formatet som människor trivs.

Socialdemokraterna slår tillbaka

Att strategin som Arkitektur Stockholm tog fram är tandlös håller Jan Valeskog (S), ny ordförande i stadsbyggnadsnämnden, delvis med om. Men han lägger tillbaka ansvaret på alliansen.

– Det var Liberalerna och alliansen som tog fram den, säger han.

Någon ny arkitekturpolicy behövs inte menar Jan Valeskog som istället pekar på en ny byggnadsordning och en policy för markanvisning.

– Vid markanvisning kan man ha speciella krav på arkitekturen om det är det som man vill lyfta fram. Då får vi ett jämförelseförfarande när vi utser vilken aktör som får uppdraget, säger Jan Valeskog.

Inte politikernas sak

Jan Valeskog säger sig vara positiv till att nya projekt inspireras av klassisk arkitektur men menar att det inte är politiker som ska bedöma vad det är.

– Detaljnivån ska vi överlåta till experter. Vi har också en tradition i Stockholm av att lägga till nya årsringar. Vi vill inte ha pastischer av äldre byggnader.

Är det inte ett problem om det finns en klyfta mellan vad som byggs och vad folk vill ska byggas?

– Det är en fråga som jag inte tror är ny. Ingen kåk utan bråk. Varje plats och varje projekt är unikt så jag tycker det är blir hopplöst att prata generellt hur man ska. Det är utmärkt med slutna kvarter men det funkar inte överallt.