Liberaler vill se hyrcyklar i Väsby

Hyrcyklar finns idag redan i Stockholms kommun.
Hyrcyklar finns idag redan i Stockholms kommun.
Liberalerna i Väsby vill införa hyrcyklar i kommunen på ungefär samma sätt som redan finns i Stockholm.

Partiet vill med förslaget främja cykeln som man menar är en viktig del av byggandet av den moderna staden.

Tanken är hyrcyklarna delvis ska finansieras med reklam och antingen hänga ihop med hyrcykelsystemet i Stockholm eller vara helt fristående.

I Stockholm köper den som vill använda cyklarna ett accesskort, likt SL:s kort, som sedan används när man plockar ut sin cykel.

Förslaget läggs fram i en motion till kommunfullmäktige och ska presenteras på nästa sammanträde den 24 oktober.