Liberalerna: bygg Bromma Sjöstad

Hanna Wistrand (L), ordförande Liberalerna Bromma och Jonatan Ohlin (L), gruppledare Bromma Stadsdelsnämnd vill ha fler skolor och förskolor i det de vill kalla för Bromma sjöstad.
Hanna Wistrand (L), ordförande Liberalerna Bromma och Jonatan Ohlin (L), gruppledare Bromma Stadsdelsnämnd vill ha fler skolor och förskolor i det de vill kalla för Bromma sjöstad.
Staden planerar som vanligt för lite förskolor och skolor i det nya kvarteret Masugnen i Ulvsunda, tycker Liberalerna i Bromma som önskar en ny sjöstad i området.

Hanna Wistrand, ordförande för Liberalerna i Bromma, ser ett återkommande problem med att planer för nya stadsdelar enbart innehåller bostäder.

I detaljplanen för kvarteret Masugnen 5 och 7, beläget vid Bällstaviken i Mariehäll planeras förutom 400 bostäder även en förskola. Men det är inte tillräckligt, menar Hanna Wistrand (L).

– Det flyttar väldigt många unga familjer till Mariehäll och Annedal. Barnen börjar bli stora nu och måste åka in till Sundbyberg för att gå i grundskola, säger hon.

Hanna Wistrand (L) anser att det ofta saknas ett helhetstänkt när staden planerar för ett nytt bostadsområde.

– Vi är irriterade på att man planerar hus för hus istället för att tänka sig att det här ska bli ett område för så här många människor, och då blir det ännu svårare att planera tillräckligt med förskolor.

Stadsdelsnämndens ordförande Cecilia Obermüller (MP) säger att en mer övergripande områdesplan togs fram då staden började planera för det nya området, men att det är dags att ta fram och titta på den igen.

– Jag kan absolut hålla med Liberalerna om att det är bra att man ser till helheten. Vi har bland annat ett dilemma med skola och förskola i de nya områdena, säger hon.

Brommaliberalerna har tidigare gjort en del utspel där de vill göra området till Bromma sjöstad, även om ordföranden tycker att man begick samma misstag då som nu när man byggde förlagan i Hammarby.

– Namnet Bromma sjöstad handlar delvis om att ha en vision för området, att så här kan det komma att bli. Hammarby sjöstad blev ju bra till slut med boende, företagande, handel och rekreationsområden. Det här området har samma förutsättningar och ligger också stadsnära, säger Hanna Wistrand (L).

Till förslaget om Bromma sjöstad ställer sig dock stadsdelsnämndens ordförande lite mer tveksam.

– Det är svårt att bygga sjöstaden om man inte lägger ner Bromma flygplats, då inflygning och bullermatta ligger över de södra delarna av Ulvsundaområdet, säger Cecilia Obermüller (MP).