Liberalerna: ”Kommunen är ingen lekstuga”

Huddinges 300 kor räcker inte till att försörja kommunens elever och äldre.
Huddinges 300 kor räcker inte till att försörja kommunens elever och äldre.
Sverigedemokraternas motion om att göra Huddinge självförsörjande på nötkött avfärdas av Liberalerna.

Sverigedemokraterna Huddinge skickade i juni 2016 in en motion om att kommunen på sikt borde bli självförsörjande på nötkött.

”Utred hur Huddinge kan följa Härjedalens exempel och på sikt kanske göra kommunen självförsörjande på nötkött till äldreboende och skolor eller i alla fall få en stor del av nötköttet närproducerat i kommunen”

Motionen har sedan dess skickats på remiss till förskole-, grundskole-, och gymnasienämnden samt äldreomsorgsnämnden. Alla nämnder konstaterar att frågan ligger utanför deras ansvarsområde, samt påpekar de att de nu arbetar för att upphandla livsmedel för att uppnå de ekologiska målen.

Nämndernas utredningar visar att förslaget skulle kräva drygt 1000 nötkreatur i Huddinge årligen för att klara av att försörja kommunen. Enligt Jordbruksverket fins det i dag ungefär 300 nötkreatur på sju gårdar i Huddinge, varav en del av dessa är mjölkkor.

”Slöseri med Huddingebornas skattemedel”

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, kommenterar utredningen.

Malin Danielsson (L) kommunalråd.

Malin Danielsson (L) kommunalråd.

Huddinge står inför stora utmaningar med bostadsbyggande, infrastruktur, lokaler för skolor och förskolor och en långsiktigt hållbar ekonomi. Kommunen är ingen lekstuga. Att utreda den här typen av uppenbarligen ogenomtänkta idéer är slöseri med Huddingebornas skattemedel.

Martin Nigals (SD) tycker inte förslaget är konstigt, utan lyfter Härjedalens exempel.

– Idén fick jag från ett inlägg på SVT Jämtland där Härjedalen skulle satsa på att bli självförsörjande på nötkött. Det lät som en intressant och miljövänlig idé, jag tänkte att kan Härjedalen kan väl Huddinge, berättar han och är kritisk till att Malin Danielsson anser att utredningar är ett slöseri med skattemedel.

Martin Nigals (SD)

Martin Nigals (SD)

– Om Liberalerna är så måna om skattemedlen att de inte vill utreda motioner bara för att de kommer från Sverigedemokraterna, så borde de ha röstat för vårt förslag om att sänka det kommunala partistödet. Och inte, som de nu gjorde, rösta för en höjning av detsamma, svarar Martin Nigals i ett mejl.

 

Läs fler Huddingenyheter: 

SD Huddinge ”skojade” i KF-protokoll

Partier överens om cykelplanen –förutom SD

70 extra jobbtillfällen för Skogås ungdomar