Liberalerna kräver översyn av skyddsrum

Skyddsrum
Lotta Edholm vill se över skyddsrummen i staden.
Efter Mitt i:s artiklar om att skyddsrummen inte räcker till alla kräver Liberalerna en översyn av stadens skyddsrum.

I veckan rapporterade Lokaltidningen Mitt i att skyddsrummen i västerort inte kan tillgodose skyddet för alla invånare.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättade i artikeln att det inte finns en förberedd organisation för att hjälpa folk till skyddsrummen om det skulle krävas i dag.

”Det är allvarligt”

Det här har fått Liberalerna i staden att reagera.

– Det är allvarligt att det inte finns en organisation och jag utgår ifrån att Stockholms stad kommer att se över det här, säger Lotta Edholm (L).

En femtedel får inte plats

I dag finns nära 705 000 skyddsrumsplatser i Stockholms stad. Det innebär att färre än en femtedel av stadens 900 000 invånare skulle få plats.

I år ska MSB göra en översyn av befolkningsskyddet i händelse av krig.

I en ny skrivelse till kommunstyrelsen skriver Liberalerna att det måste klargöras vad som är en tillfredsställande nivå av skyddsrumsplatser och hur en sådan nivå ska upprätthållas i en stad som ständigt växer.

Skrivelsen tar också upp fler punkter kring Stockholms civilförsvar. Bakgrunden är ett brev som MSB skickade ut till alla kommuner i slutet av förra året. I brevet skriver myndigheten att statens förväntningar på kommunernas förberedelser för verksamheten under höjd beredskap kommer att öka och att den behöver konkretiseras.

”Skyddsrummen är en viktig pusselbit.”

– Skyddsrum är bara en del av det hela, men det är en viktig pusselbit, säger Lotta Edholm.

MSB beskriver att det bland annat handlar om högre krav på bland annat operativt tempo, informationsdelning, kriskommunikation och att hantera hemliga uppgifter.

– Vi vill veta vilka åtgärder som staden tänker göra med anledning av det här brevet, säger Lotta Edholm.

Oklar framtid för bergrummet Elefanten

En annan aspekt som partiet vill reda ut är framtiden för bergrummet Elefanten, som ligger i Sollentuna men som ägs av stadens fastighetskontor. Lotta Edholm tycker att bergrummet bör stanna i stadens ägo och att det förblir ett skyddsrum.

– Staden måste se till att vi har en planering för skyddsrummen, säger hon.

Fakta

Det vill Liberalerna ha svar på

  1. Vilka åtgärder för att höja civilförsvarsförmågan avser staden vidta i ljuset av MSB:s brev?
  1. Vilka åtgärder avser staden vidta för att tillförsäkra en tillfredsställande tillgång på skyddsrum för stadens invånare?
  1. Avser staden beakta MSB:s rekommendationer vid en eventuell framtida försäljning av Elefanten? Har staden samrått, eller avser staden samråda, med MSB och länsstyrelsen inför en försäljning?
Källa: Liberalerna, Stockholms stad