Licensjakt på säl kan bli tillåten i Stockholms skärgård

Sälarna i skärgården förstör fiskarnas nät.
Sälarna i skärgården förstör fiskarnas nät.
Att sälar förstör nät är ett problem för fiskare i Stockholms skärgård. Nu kan licensjakt på säl bli tillåten, rapporterar SVT Nyheter, Stockholm.

Sälarna i Stockholms skärgård ökar och tusentals sälar simmar runt i skärgårdens vatten. Det har gjort frågan om licensjakt på säl aktuell.

Redan 2013 fick Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag att undersöka licensjakt på säl, enligt SVT. Sedan förra året, då en strategi för viltförvaltning togs fram verkar Naturvårdsverket för en sådan.

Det finns också ett samarbete mellan de nordiska länderna för licensjakt på säl, rapporterar SVT.

Men jakten har ännu inte kommit till stånd, då en slutgiltigt regelras genom jaktförordningen, berättar Naturvårdsverket för SVT.

Enligt SVT:s rapportering är sälarna ett stort bekymmer för skärgårdens fiskare. Djuren har nämligen sönder näten. En fiskare, Rune Wikström, Möja Ramsnora berättar för SVT att han får sälskador på näten varje dag. Det kan röra runt 100 meter nät som kräver både tid och pengar att laga.

Fiskare kan söka ersättning för skadorna hos Länsstyrelsen. De fiskare som sök ersättning har fått mellan 5000 och 100 000 kronor i ersättning.