Lida kan få Sveriges längsta skidtunnel

Lida och Botkyrka ska bli ett mecka för skidåkare i hela Stockholmsregionen.

Nu börjar jakten på någon som vill bygga och driva skidtunneln.

Sedan 2007 har idéerna funnits om att bygga en tunnel för längdskidåkning vid Lida friluftsgård. Nu ska kommunen börja ta in anbud från företag som är intresserade.

– Vi vill fråga marknaden: Tror ni på den här idén och hur skulle ett sådant koncept se ut? säger Krister Kalte, vd för det kommunala bolaget Upplev Botkyrka.

Tanken är att tunneln ska bli omkring två kilometer lång och åtta meter bred, till största delen vara nedgrävd i marken och kylas av energi från förnyelsebara källor. Värmen som blir över ska värma upp friluftsgården.

Eftersom tunneln ska stå på kommunal mark vill Botkyrka vara med i anläggningen på något sätt som inte är bestämt än. Det viktigaste, skriver kommunen, är att finansieringen ”i huvudsak utgörs av externt kapital och på kommersiella grunder”.

Hur mycket tunneln ska få kosta är inte bestämt än.

– Kommunen får ta ställning till de anbud som kommer in. Kommer det inte in några bra förslag på affärsavtal så blir det ingen tunnel, säger Krister Kalte.

En studie som studenter på Stockholms universitet gjort pekar på risken att naturen skadas när tunneln byggs.

– Vi har tagit till oss vad den studien sa. Vi ska bland annat undvika att spränga bort något berg när vi gräver, säger Krister Kalte.

Samma studie pekar också på att en tunnel skulle vara positiv för folkhälsan.

– Vi vill göra det möjligt för att skolor och föreningsliv att kunna träna och tävla här. Och kanske etablera ett skidgymnasium, säger Krister Kalte.

I Sverige finns i dag bara en 1,3 kilometer lång skidtunnel i Torsby, Värmland.