Lidingö backar om Torsviksplanerna

Efter högljudda protester lämnar kommunen Torsvik utanför byggplanerna för Centrum/Torsvik.

Men det utesluter inte att det byggs där i framtiden.

Som Lidingö Tidning berättade i fredags är det nya inriktningsbeslutet kraftigt nedbantat. I stort sett hela Torsvik lämnas utanför planen och fokus ligger i stället på att utveckla centrum.

– Det har funnits en vilja att lyssna på samrådet och att prioritera handeln i centrum, säger miljö- och stadsbyggnadschefen Anna Hadenius.

De föreslagna husen på Torsviksberget, Flaggberget, vid Ordensbacken och längs Norra Kungsvägen är inte längre kvar, inte heller broparken vid entrén till ön eller bergtunneln. Det nya programområdet sträcker sig från Torsviks torg fram till föreslagen ny bebyggelse bakom Vasaborgen, i korsningen Lejonvägen-Kyrkvägen.

I går kväll behandlades frågan av kommunstyrelsen och Lidingö stad ska nu ta fram förslag på nya hus till kommunfullmäktige i juni.

I onsdags höll aktionsgruppen Rädda Lidingö ett möte i Ansgarskyrkan, där politiker pressades om byggplanerna. På mötet diskuterades bland annat de tre punkthusen på Torsvikssvängen, som nu ligger utanför programområdet och ska hanteras i en egen detaljplan.

– Majoriteten har tidigare gått ut med att det inte ska byggas något på Torsviksberget men det verkar de ha glömt bort nu. Vi är oroliga att det ska byggas för mycket i centrum också, sa Björn Tarras-Wahlberg, talesperson för Rädda Lidingö.

Men Paul Lindquist (M) håller inte med.

– Vi har varit extremt tydliga; med Torsviksberget menar vi grönområdet mellan Torsvikssvängen och vattnet. Husen ingår fortfarande i våra planer men de hanteras separat, säger han.

Fakta

Några punkter i programmet

Ett utvecklat centrum, inklusive stadshusparkeringen, med främst handel och bostäder.

Bebyggelse på nuvarande centrumparkering.

Stockholmsvägen är kvar i befintligt läge med viss förtätning

Bullerdämpande åtgärder längs Södra Kungsvägen.

Kort överdäckning vid Torsviks torg (eventuellt en längre).

Källa: Lidingö stad