Lidingö centrum har sålts för 771 miljoner

Lidingö köpcentrum säljs till det svenska företaget Vencom och en brittisk fastighetsfond, Rockspring.

Köpesumma: 771 miljoner kronor.

Själva överlåtelsen ska ske den 8 juli.

Johan Gustafsson, 49, ordförande i Vencoms styrelse, uppger att man köpte Lidingö centrum för att det är en stabil tillgång och för att det finns planer på en utveckling.

– Det är intressant ur ett ägarperspektiv, säger han.

Vencom äger nu centrum tillsammans med den brittiska fastighetsfonden Rockspring. Hur stora de båda ägarandelarna är vill Johan Gustafsson inte gå in på.

– Men jag kan säga att huvuddelen av kapitalet kommer utifrån.

Vencom har sitt huvudkontor med tolv anställda vid Stureplan. Företaget bildades av Johan Gustafsson 1994.

– Vi är inget stort företag, säger han.

I mars sålde Vencom sitt köpcentrum Infracity, i Upplands Väsby, efter sju års utvecklingsarbete med fokus på handel. Även Infracity ägdes tillsammans med en utländsk kapitalpartner.

Johan Gustafsson är ekonom, utbildad på Handelshögskolan. Han bor själv på Lidingö, på den södra delen av ön.

– Jag har följt centrumet som kund och har ett konsumentperspektiv. Det är viktigt att det finns ett lokalt butiksutbud som gör att man handlar lokalt och inte åker utanför kommungränsen och handlar i onödan, säger han.

Vencom Property Partners AB, som är en del av Vencom, är det företag som kommer att ansvara för förvaltningen av Lidingö köpcentrum.

Det är Vasakronan, som ägs av första, andra, tredje och fjärde AP-fonden, som efter tolv år som ägare nu säljer Lidingö köpcentrum.

Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan, säger att det är flera orsaker som ligger bakom beslutet att sälja.

– Vi tyckte det var för osäkert att ligga kvar och vänta på beslut om utbyggnad av centrum eftersom vi inte hade klart för oss när det skulle ske. Vi vill dessutom främst satsa på citylägen, säger han.

Roland Bergström, ledamot i styrelsen för företagareföreningen i Lidingö köpcentrum säger att man haft på känn att det skulle bli en försäljning.

– Det har varit dålig ordning och städning den senaste tiden. Nu är det spännande att det blir nya ägare.

Någon sådan kritik säger sig dock inte Fredrik Wirdenius ha hört talas om.

– Det känner jag inte till.

Fakta

Centrum har 43 butiker

Total area: Cirka 27 000 kvadratmeter handel, kontor och bostäder.

Antal butiker: 43.

Invigningsår: 1995.

Utmärkelse: Årets Köpcentrum 1997.

Lidingö centrum sysselsätter ungefär 300 personer.