Lidingö vill förbättra kollektivtrafiken

Lidingö stad vill att Spårväg city byggs ut Ropsten och integreras med Lidingöbanan.
Lidingö stad vill att Spårväg city byggs ut Ropsten och integreras med Lidingöbanan.
En ny översiktsplan för Stockholm är ute på samråd.
Lidingö stad har, genom kommunstyrelsens ordförande, lämnat sina synpunkter – och det handlar främst om kollektivtrafiken.

Ett förslag till en ny översiktsplan för Stockholms stad är just nu ute på samråd och Lidingö stad har i dagarna lämnat in sina synpunkter till stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

– Vår uppgift är att titta på angränsningarna till Lidingö. Broarna är vår enda väg från ön. Det här är något som de (Stockholms stad) måste ha med sig, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) till Mitt i Lidingö.

I yttrandet skriver hon att det viktigaste för Lidingö är bra kommunikationer. Framför allt för att öbor ska kunna ta sig till och från arbete och studier. Men det handlar också om att besökare ska kunna komma till Lidingö på ett smidigt sätt.

Det är viktigt att det finns möjlighet att bygga dubbelspår på Nya Lidingöbron, för att säkra för framtida behov, skriver Anna Rheyneuclaudes Kihlman i yttrandet.

– Vi är positiva till ytterligare kollektivtrafik på vatten.

Lidingö stad vill ha möjlighet till tunnelbana

Så sent som i somras sa Lidingö stads politiska majoritet nej till en förlängning av tunnelbanan till ön. Men i yttrandet skriver Anna Rheyneuclaudes Kihlman att hon förutsätter att Stockholms stad lägger tillbaka reservatet för en tunnelbaneförlängning i översiktsplanen.

– Vi vill absolut inte ha tunnelbana. Men vi lever ett relativt kort politiskt liv, 10–15 år. Det är egentligen ingenting när det gäller infrastruktur. Med reservat menar vi att om man skulle vilja dra tunnelbana så skulle den gå här, så att man inte bygger hus på den platsen till exempel, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Vill att Spårväg city byggs ut

Lidingö stad vill också att Spårväg city byggs ut enligt plan, fram till Ropsten och integreras med Lidingöbanan. Det skulle göra trafiken mindre sårbar och dessutom skulle depån som nyligen byggts på Lidingö kunna användas fullt ut, enligt Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Just Ropsten tas också upp i yttrandet, som en knutpunkten mellan Stockholm och Lidingö. Därför är det viktigt att Ropsten fortsatt fungerar, även efter utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden.

– Det är viktigt att Stockholms stad tar höjd för Spårväg city. Tunnelbanan kommer inte att klara den ökade belastningen när Norra Djurgårdsstaden byggs ut och jag tror inte heller att bussarna klarar det, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

LÄS MER: