Min lokala hjälte

Lidingö har en egen liten skärgård

Att besöka Björkskär är en vacker naturupplevelse.
Att besöka Björkskär är en vacker naturupplevelse.
Det kanske få känner till är att Lidingö sedan 1700-talet har haft en egen liten skärgård nordost om Sandhamn. Det finns inga reguljära turer ut dit så enda sättet att ta sig dit är med segelbåt eller motorbåt.

Björkskär och Lilla Nassa ligger en landmil nordost om Sandhamn och tillhör Lidingö kommun. Det är sex lite större öar som omges av mängder av kobbar och skär. Kim Strömberg är tillsynsman och tar emot besökarna långt ute vid ytterskären.

– Vi har en trevlig hamn här. Och vi har en vacker natur med klippor att bada vid. Det finns många småöar där man kan sitta och mysa på i kvällssolen, säger han.

Lidingös skärgård med Björkskär, Bodskär, Långskär, Skinnbroken, Ljusskär samt fyra kilometer ytterligare nordost med Lilla Nassa med Sprickopp och Storskär har varit en del av Lidingö under en lång tid. Drottning Kristina sålde Björkskär 1648 och skärgården kom då i privat ägo.

Ägare och arrendatorer växlade under de följande 100 åren och det är osäkert om det var någon från Lidingö som ägde öarna men man vet att Björkskärs ägare på 1750-talet var Johan Betulin och han drev en krogrörelse på Fjäderholmarna. I hans testamente från 1759 stod det att han gav drängen Stefan Mattsson och hans arvingar rätt att nyttja öarna i gengärd att han betalade 60 daler kopparmynt varje Thomasmässodag till de fattiga på Lidingö.

Vid besvärliga år med många stormar så skulle avgiften bara vara 30 daler. I slutet av 1800-talet kom inte betalningarna in och arvingarna dömdes att ”frånträda arrendet”. År 1909 ”bekräftades Lidingös rätt till utskären genom lagfart”.

Läs mer i Lidingö tidning från i fredags.