Lidingö svarade kvickt – fick hederspris av Uppdrag granskning

Hederspriset delades ut som en kul grej på en stor konferens.
Hederspriset delades ut som en kul grej på en stor konferens.
Lidingö stad var snabbast på att ge ut en allmän handling när Uppdrag granskning gjorde ett test.
– Det var en kul grej att visa vår uppskattning när en myndighet svara oss snabbt, säger Lars-Göran Svensson, redaktör på Uppdrag granskning.

Finns också där poddar finns, tex Podcaster, Acast eller Podbean.


1 timme och 42 minuter.

Så lång tid tog det för tjänstemännen på Lidingö stad att lämna ut allmänna handlingar efter det att Uppdrag granskning på prov gjort en begäran. Det snabba svaret gav Lidingö stad ett hederspris.

 – Det var en lite kul grej för att visa vår uppskattning när myndigheter svarar oss snabbt, säger Lars-Göran Svensson, redaktör på Uppdrag granskning i Göteborg.

Det var på en konferens med organisationen Sveriges offentliga inköpare i Uppsala i förra veckan som den inofficiella priset delades ut av Uppdrag granskning som föreläste där.

Priset var en ”kul grej”. Men det finns ett budskap.

– Det är ett dagligt bekymmer om man jobbar med att granska offentlig förvaltning att det tar mycket resurser och tid att få ut allmänna handlingar, säger Lars-Göran Svensson.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar som bland annat  borgar för att medborgare ska få ta del av allmänna handlingar. I lagens andra kapitel §16 står att myndigheter på begäran ska lämna ut handlingar ”skyndsamt”. Detta lyckades Lidingö stad leva upp till enligt hederspriset.

Fakta

Har med grundlagarna att göra

Sverige har fyra grundlagar:

  • regeringsformen
  • successionsordningen
  • tryckfrihetsförordningen
  • yttrandefrihetsgrundlagen

Tryckfrihetsförordningen är den grundlag som bland annat  borgar för att medborgare ska få ta del av allmänna handlingar. I lagens andra kapitel §16 står att myndigheter på begäran ska lämna ut handlingar ”skyndsamt”. Detta lyckades Lidingö stad leva upp till enligt hederspriset.