Lidingö kyrka fräschas upp

Kyrkviken Lidingö kyrkas fasad behöver en uppfräschning. Den kommer därför att renoveras från början av maj till mitten av september 2013. Kyrkorummet kommer inte att störas men däremot kommer utsidan att vara täckt med byggnadsställningar under byggtiden.

Lidingö kyrka byggdes på 1600-talet.