ANNONS

Lidingö stad önskar fler skyddsrum

I fredstid får skyddsrummen användas till annat. Här en musiksal i en skola.
I fredstid får skyddsrummen användas till annat. Här en musiksal i en skola.
Alla Lidingöbor får inte plats i öns skyddsrum. Det vore inte så dumt om det byggdes fler, menar stadens säkerhetschef Martin Västberg.
– Staten aldrig hade för avsikt att bygga skyddsrum för hela befolkningen.
ANNONS

På Lidingö finns 417 skyddsrum med plats för 40 670 personer. om alla Lidingöbor skulle behöva söka skydd samtidigt saknas cirka 6000 platser.

Lidingöstad skulle gärna fler skyddsrumsplatser på ön.

Samtidigt ska man komma ihåg att staten aldrig hade för avsikt att bygga skyddsrum för hela befolkningen.

Martin Västberg

– Ja, naturligtvis ser vi gärna att det finns skyddsrum åt alla Lidingöbor.  Samtidigt ska man komma ihåg att staten aldrig hade för avsikt att bygga skyddsrum för hela befolkningen utan antal och placering har bestämts utifrån olika hotbildsanalyser. Eftersom jag inte tagit del av analyserna  eller känner till hur statsmakterna resonerat så vet jag inte om hotbilden föranleder en utökning av antal skyddsrum på ön eller inte, skriver Martin Västberg, säkerhetschef i ett mail till Mitt i.

ANNONS

Film: Följ med in i ett skyddsrum och kolla utrustningen

ANNONS