Lidingö nobbar pengar för asylsökande unga

Nu planerar staden att använda pengarna för att ta hand om yngre ensamkommande flyktingar.
Nu planerar staden att använda pengarna för att ta hand om yngre ensamkommande flyktingar.
En miljon - för lite för att ta hand om asylsökande unga som fyllt 18, menar politiker.
Lidingö stad vill inte ha pengar från staten för att ta över ansvaret 18-åringar i asylprocess från Migrationsverket. Men pengarna som kommer kan inte lämnas tillbaka.

Omsorgs- och socialnämnden i Lidingö stad väntas i kväll fatta ett beslut som innebär att man inte vill använda den dryga miljon som staten ska dela ut nästa och nästnästa år för omhändertagande av unga i asylprocess som fyllt 18 år.

Det innebär att 27 ensamkommande som fyllt 18 år även fortsättningsvis ska hänvisas till Migrationsverket. För dem kan det betyda att de måste lämna Stockholmstrakten och bo i andra städer i vuxenboenden under sin fortsatta asylprocess.

Det saknas beredskap och resurser, både personella och ekonomiska, för att ta över ansvaret från Migrationsverket

Tanken med bidraget från staten var att kommuner skulle ges ekonomisk möjlighet att fortsätta ta hand om ensamkommande som hunnit fylla 18 år under sin asylprocess. De skulle kunna få bo kvar och fortsätta där de påbörjat sin tillvaro i Sverige. I Stockholms stad har man till exempel använt pengarna för att låta Stadsmissionen arbeta med en aktuella gruppen.

Birgitta Sköld Lidingöpartiet

Birgitta Sköld, Lidingöpartiet

Lidingö stad skulle få 980 721 kronor för i år, som betalas ut i december och 490 000 kronor för nästa år.

För lite pengar tycker omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP).

– Det saknas beredskap och resurser, både personella och ekonomiska, för att ta över ansvaret från Migrationsverket och handlägga dessa ärenden utifrån den ekonomiska ersättning staten ger, säger hon i ett pressmeddelande.

Pengarna som Lidingö stad får av staten kommer dock inte att kunna betalas tillbaka. Därför planerar omsorgs- och socialnämnden att använda dem till andra kostnader man har för att ta hand om ensamkommande.

Exakt hur pengarna ska användas framgår inte i nuläget. Mitt i inväntar mer detaljerad information från nämnnden.