Lidingö placerade 130 ensamkommande

Under 2015 hjälpte Lidingö stad till att placera 130 ensamkommande barn av de totalt 135 barn som Migrationsverket anvisade, visar en ny rapport från Kommunerna i Stockholms län, KSL.

42 ensamkommande barn placerades på Lidingö, 52 i andra kommuner i länet och 36 i andra kommuner i Sverige.

Precis som Lidingö har de flesta andra kommuner i Stockholms län placerat fler barn i andra kommuner än i den egna kommunen. Förklaringen tros vara den höga belastningen under framförallt hösten och vintern 2015, vilket medförde platsbrist i många av länets kommuner.

Den vanligaste boendeformen för de ensamkommande barnen var jourhem (59 procent). Det näst vanligaste var så kallat Hem för vård eller boende, HVB (26 procent), därefter familjehem (8 procent) eller övriga typer av boendelösningar.

Lidingö stad anger att den totala kostnaden för jourhem under 2015 var 9 569 100 (85 placerade barn) och den totala kostnaden för HVB 18 685 (60 placerade barn) 669.

Stadens kostnad för familjehemsboende var 150 400, men då placerades endast tre barn i familjehem.