Lidingö rasar i ranking om hållbarhet – inget arbete med FN-mål

Återvinningskonst vid entrén till Stockby returpark
Återvinningskonst vid Stockby återvinningscentral.
Lidingö tappar rejält i ranking av miljö- och hållbarhetsarbete - saknar arbete med FN-mål.
Väntat menar C som kräver skarpare miljöarbete. Men moderaterna menar att undersökningen inte är seriös.
– Miljöarbetet påverkas inte av nyckfulla rankingar, säger Daniel Källenfors (M).

Finns också där poddar finns, tex Podcaster, Acast eller Podbean.

Tidningen Miljöbarometern gör varje år en ranking av landets kommuner och hur de arbetar med hållbarhet. Utifrån ett visst antal frågor – till exempel om medborgarna upplyses om cirkulär ekonomi, hur man arbetar med transporter, byggen och livsmedel och om kommunen arbetar utifrån FN:s hållbarhetsmål – rankas kommunerna.

Jobbar ej efter FN:s hållbarhetsmål

Det är i denna ranking som Lidingö i år rasar hela 84 placeringar från plats 32 till 116. Till exempel slår rankingen ner på att staden inte arbetar systematiskt efter FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030 och att man inte har utpekade vattentäkter. Lidingö stad har inte heller ett systematiskt arbete för att utveckla en cirkulär ekonomi – det vill säga att man uppmuntrar återbruk och att låna grejor av varandra i stället för nykonsumtion  –  för medborgare eller i samarbete med det lokala näringslivet .

– Lidingös ras visar bristen på ambition och ledarskap från majoriteten i hållbarhetsfrågor, säger Patrik Buddgård (C), gruppledare för Centerpartiet.

Patrik Buddgård (C).

Ny miljöpolicy på gång

Men moderaterna i staden är kritiska till undersökningen.

– Lidingö stad jobbar systematiskt med våra miljömål och det påverkas inte av nyckfulla rankingar, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Daniel Källenfors (M) i Lidingö.

Han berättar att staden ska ta fram en ny miljöpolicy med fokus på det som han menar berör Lidingöborna.

– Lidingö ligger i framkant kring att värna grönområden och vår vackra skärgårdsmiljö. Dessutom har Lidingö stad lyckats minska sin energiförbrukning med 34 procent. Kommunen som arbetsplats ska vara miljövänlig, men samtidigt ska vi inte inskränka Lidingöbornas frihet att välja miljövänligt själv, säger han.

C vill jobba men FN-mål

Centerpartiet har lagt en motion i fullmäktige för att stärka kommunens arbete med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och för att sätta skarpa klimatmål för kommunen.

– Vi vill också inrätta ett lokalt klimatavtal mellan kommunen, företag och föreningar på ön för att få mer verkstad i klimatarbetet, säger Patrik Buddgård (C).

Har hållbara transporter

Enligt Miljöbarometerns ranking har Lidingö stad dock en kommunal energiplan, en livsmedelsstrategi och ett systematiskt arbete för hållbara transporter.