ANNONS

Lidingö rustar för katastrofer

En stor bussolycka under Lidingöloppet eller ett elavbrott mitt i smällkalla vintern. Lidingö stad har tagit fram en ny plan för katastrofer och kriser.

Nu behöver man bli bättre på 17 punkter.
ANNONS

Lidingö kommun ska kunna hantera en extraordinär händelse i fredstid. En ny analys görs varje mandatperiod och nu ska Lidingö förbättra sig på 17 punkter.

– Utifrån olika scenarier ställs frågor som ska visa på hur väl kommunen är rustad för att klara av dem, säger Lidingö stads säkerhetschef Stefan Palmestam.

Han tycker att kommun­en är bra rustad, men att det finns saker att förbättra.

– En tjänsteman i beredskap ska införas, då finns alltid en person som är beredd att ta larmet. Vi ska också installera reservkraft i stadshuset för att kunna hålla igång verksamheten där även om elen försvinner.

Det är just ett brott i elförsörjningen som ses som det största hotet, på Lidingö precis som i hela landet.

– I stort sett allt är beroende av elen, ett långvarigt elavbrott slår mot hela samhället. Då finns ett stort informationsbehov, och vi är förberedda för flygbladsutdelning om det skulle behövas, säger Palmestam.

Ett terrorattentat mot Lidingö är kanske inte så troligt men ett sådant scenario finns också med.

– Lidingö är inte mer ut­satt än någon annan kommun, men det kan finnas illvilliga som vill påverka något i samhället, säger han.

Finns det särskilt utsatta ställen på Lidingö?

ANNONS

– Ja, det finns det, men det vill vi inte gå ut med. Alla händelser i analysen är sekretessbelagda, men resultatet är offentligt.

Lidingöbroarna är viktiga för Lidingö, det är något man har tänkt på i analysen.

– Vi ska se om det går att åstadkomma en bilfärja till Nacka eller Stockholm om det blir akutläge, säger Palmestam.

Han poängterar att en extrem händelse är en stor påfrestning på samhället, och ju fler som kan klara sig själv desto bättre.

– Tyvärr är vi inte så krismedvetna längre. Många lever ur hand i mun utan att se till att ha några dagars mat hemma och ingen möjlighet att laga mat utan el. Alla borde ha en liten nödlåda med batteriradio, ficklampa, viktig medicin och lite varma kläder om man någonsin behöver evakuera.