Lidingö säger nej till flyktingboende

Lidingö Stockholms stadsmission letar lokaler för att hysa in alla flyktingar som kommer till Sverige. I mitten av januari skickade Stockholms stadsmission in en ansökan om att få hyra lokaler i fastigheten Brandsprutan 2 som ligger bakom det så kallade Hantverkshuset på Vasavägen. Tanken var att cirka 250 flyktingar skulle inhysas under en tidsbegränsad period på fem år. Elina Shaw jobbar som byggprojektledare på Savills förvaltning på uppdrag av Stockholms stadsmission:

– Regeringen vill minska på kraven på flyktingboenden och därför tänkte vi att detta kunde bli en tillgång. Fastighetsägaren var positiv till att få lokalerna uthyrda. Men stadens handläggare meddelade att han ställer sig negativ till ansökan.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömde att man inte kunde godkänna ansökan eftersom Stadsmissionen inte kunde garantera att flyktingboendet skulle bli tidsbegränsat.

Mikael Spång, handläggare på miljö- och stadsbyggnadskontoret:

– För att ge ett tidsbegränsat bygglov krävs att behovet av åtgärden är tidsbegränsad.

Stadsmissionen har dragit tillbaka sin ansökan innan det formella beslutet fattats.