Lidingö ska ta emot 171 flyktingar

Lidingö stad söker febrilt efter bostäder till de nyanlända.
Lidingö stad söker febrilt efter bostäder till de nyanlända.
Under året ska Lidingö ta emot 171 personer som fått uppehållstillstånd. Detta enligt den nya lag som trädde i kraft i tisdags.

– De första 16 har vi boendet klart för, säger Anna Hadenius, stadsdirektör.

Nu gäller lagen som bestämmer hur många nyanlända som fått uppehållstillstånd som varje kommun ska ta emot under året.

Till Lidingö ska det under året komma 171 personer från flyktingförläggningar runt om i landet med början med 16 personer i april.

Så sent som i fredags fick Lidingö stad besked från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen om hur allt ska gå till rent praktiskt och hur människorna ska komma hit.

– Vi har varit förberedda på antalet sedan tidigare men nu fick vi reda på att ungefär hälften kommer att vara ensamhushåll och hälften barnfamiljer och att alla inte kommer på en gång. Varje månad från och med april kommer runt 20 personer. Vi är glada för att det blir en fördelning varje månad i stället för en jättegrupp och nu har vi mars månad på oss för att rigga för det här, säger Bengt Agö, chef för enheten för mottagning av nyanlända.

I dagläget blir många med uppehållstillstånd kvar på asylanläggningarna länge innan de får en kommun att bosätta sig i. Syftet med den nya lagen är att få en ruljans i flödet på asylboendena.

Att hälften av de nya som kommer hit är barnfamiljer ställer krav på kommunen.

– Kommunen har ett ansvar för förskola och skola och där kommer vi att få se ett högre tryck. Vi håller på att jobba fram en gemensam strategi, vi tror absolut att vi ska fixa det här.

Stadsdirektör Anna Hadenius håller med.

– Med en kraftansträngning och med flera olika åtgärder kommer vi att klara 2016. Vi har vårt bostadshotell, vi samarbetar med hyresvärdar på ön, vi ser över våra egna lokaler och bostäder samtidigt som vi undersöker vilka lokaler vi kan hyra av andra. Vi försäkrar oss om att vi får en viss andel av det som nyproduceras på Lidingö till bostadssociala ändamål, säger hon.

Just nu är det inte klart vad som kan tänkas ligga var men under de närmsta månaderna ska bilden klarna, är det tänkt.

– Vi måste också se till att vi har rätt typ av bostad för de nyanlända, och just är prognosen att hälften är familjer och hälften ensamhushåll, säger hon.