Lidingö stad tvingas dra ner på personal

Lotta Andersson, konsult på Preera, och Anna Hadenius, stadsdirektör i Lidingö stad.
Lotta Andersson, konsult på Preera, och Anna Hadenius, stadsdirektör i Lidingö stad.
Lidingö stad ska bli mer effektiv och spara in på personalen.

Ett konsultföretag har skissat på olika alternativ för att dra ner på kostnaderna.

Det blir färre förvaltningar och det kan bli tal om uppsägningar.

Under sommaren 2015 fick Lidingös stadsdirektör Anna Hadenius i uppdrag av kommunstyrelsen att se över stadens organisation för att öka effektiviteten.

– Kostnaderna ökade mer än intäkterna. Syftet var att öka effektiviteten och frigöra resurser för framtida prioriteringar och investeringar, säger hon.

I höstas anlitades konsultföretaget Preera för att undersöka vilka åtgärder som kunde göras för att spara pengar och i slutrapporten finns tre förslag till en ny organisation för Lidingö stad. Samtliga förslag innebär färre förvaltningar och nämnder i jämförelse med hur det ser ut idag. Förslagen innebär att sex förvaltningar ska bli tre eller fyra. De olika förslagen innebär att mellan 7–13 heltidstjänster måste bort vilket ger besparingar på mellan 7 och 16 miljoner kronor per år.

Den nya tjänstemannaorganisationen innebär även en förändring av den politiska organisationen. I samtliga tre förslag föreslås att tekniska nämnden avvecklas. Christer Åkerhielm, tekniska nämndens ordförande:

– Generellt sett är jag för en effektivisering och att man sparar på kostnaderna. Det är bra att man gör en genomlysning för att se om vi jobbar på rätt sätt.

Två av förslagen innebär att kultur- och fritidsnämnden avvecklas.

Carl-Johan Schiller KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden:

– Lidingö stad har haft höga administrativa kostnader. Vi tycker att det är viktigast att i stället frigöra resurser och satsa på våra verksamheter som vård, skola och kultur och fritid.

Hur ser ni på att era uppdrag som ordförande kan försvinna?

– Det gör mig ingenting. Jag är engagerad i politiken för att göra Lidingö bättre, det är det som är det överordnande, säger Christer Åkerhielm.

– Jag som politiker ska inte bara se till min egen stol. Det gäller att lyfta blicken. Det är min skyldighet, inflikar Carl-Johan Schiller.

En sammanslagning av stadsledningskontoret och konsult- och servicekontoret är också ett förslag som skulle generera en besparing på 2–3 heltidstjänster. Även administrativa förändringar föreslås i rapporten med färre heltidstjänster som förväntas ge besparingar på cirka 20 miljoner kronor.

– Nu börjar vårt arbete med att förändra organisationen. Ett beslut tas i kommunfullmäktige i maj–juni. Sedan ska vi skapa de nya förvaltningarna. En ny organisation förväntas vara i drift i början av 2017, säger Anna Hadenius.

Kostnaderna ökar mer än intäkterna. Varför?

– Det beror på skatteutjämningssystemet. Skatteutvecklingen innebär att vi behöver betala mer. Och vi har haft underskott i vissa av våra verksamheter. Vi vill förändra detta genom att frigöra mer medel för våra kärnverksamheter. Vi vill skapa ett mervärde för alla Lidingöbor, säger Anna Hadenius.

Hur många tvingas ni säga upp?

– Det beror på vilka alternativ vi väljer. Men vi ska lösa det framförallt genom pensionsavgångar. Vi ska inte nyrekrytera några tjänster. Vi har för många chefer och administrativ personal. Det blir inga stora varsel, säger Anna Hadenius.

Hur mycket besparingar i pengar kan förändringarna ge?

– Det är svårt att säga. Det går inte att ställa upp alla summor och bara addera. Det måste ses i en större helhet, säger Lotta Andersson på konsultföretaget Preera som har haft effektiviseringsuppdraget.