Lidingö stäms för kränkningar

Lidingö Som Lokaltidningen Mitt i Lidingö tidigare har skrivit kräver Barn- och elevombudet (BEO) att Lidingö stad betalar 735 000 kronor för att man inte gjorde tillräckligt för att hjälpa sju elever som mellan 2008 och 2009 utsattes för kränkande behandling av en jämnårig elev.

Kommunen har tillbakavisat kravet och nu har BEO lämnat in en stämnings­ansökan.