Min lokala hjälte

Lidingö stärker beredskap för kriser

Nu ska det bli tydligare vem som ska kontaktas när en allvarlig händelse inträffar på Lidingö. Kommunen vill införa en så kallad ”tjänsteman i beredskap”. Dygnet runt ska någon finnas tillgänglig för att kunna samla kommunens krisledning och samverka med andra myndigheter. En sådan funktion hade till exempel kunnat användas vid saxattacken på Lidingö sjukhus nyligen.

– I de flesta fall blir stadsledningen kontaktad snabbt ändå, men det här höjer tillgängligheten ännu lite till, säger Jesper Arkinger, säkerhetschef.

20-talet utvalda personer inom stadsledningen kommer att turas om att ta rollen.