Lidingö stiger i skolranking

Arkivbild.
Arkivbild.
Lidingö stad har tagit ett stort steg uppåt när Lärarnas riksförbund rankat skolan i landet. Elevresultaten och lärarlönerna ligger relativt bra - sämre när det gäller lärarnas behörighet.

Lärarnas riksförbund har gjort en jämförelse på hur skolan i Sveriges kommuner står sig gentemot varandra. Bland annat har de tittat på elevresultat, lärarbehörighet och mycket pengar som går till undervisningen.

I den totala rankingen har Lidingö stigit från plats 82 förra året till plats 36. Det område där Lidingö är starkast är elevresultaten. Den socioekonomiska bakgrunden tycks ha också relativt liten betydelse för elevens skolresultat, vilket betraktas som positivt av Lärarnas riksförbund.

Sämre ser det ut med andelen behöriga lärare. På Lidingö saknade en av tre lärare i grundskolan och en av fyra lärare i gymnasiet lärarlegitimation läsåret 2015/2016. Där har Lidingö också sjunkit i rankingen, från plats 214 till 218.

Lärarlönerna på Lidingö ligger relativt högt jämfört med alla landets kommuner. Sett till länet är det dock många som ligger högre, bland annat grannkommunen Stockholm. Lönestatistiken samlades dock in i november 2015, innan den lärarlönesatsning som Lidingö stad gjorde i våras.

LÄS MER: Än svårare att locka lärare till Lidingö

LÄS MER: Bra betyg till Lidingös förskolor

LÄS MER: Hersbyelever får inte plats

Fakta

Lidingös placering

Föregående års placering inom parentes.

Elevresultat: 8 (2)

Likvärdighet*: 10 (75)

Resursanvändning**: 198 (275)

Lärarlöner: 22 (45)

Lärarnas behörighet: 218 (214)

Totalranking: 36 (82)

*Tittat på om elevens socioekonomiska bakgrund har så liten inverkan som möjligt på skolresultatet.

**Tittat bland annat på hur stor del av pengarna till grundskolorna som går till undervisningen, lärartäthet, tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Källa: Lärarnas riksförbund