Bostadsbrist i hela länet – då bygger Lidingö minst

Byggen på Lidingö, Larsberg och Dalénum det tidigare AGA-området
Dalénum är Lidingös största bostadsprojekt den senaste åren.
Det råder bostadsbrist i samtliga 26 kommuner i länet just nu – och bättre ser det inte ut att bli.
Lidingö är den stockholmskommun som planerar att bygga minst antal nya bostäder

I veckan publicerade Boverket sin årliga rapport om läget på den svenska bostadsmarknaden just nu. Rapporten grundar sig i enkätsvar från landets samtliga kommuner.

Resultatet är långt från upplyftande och visar att det råder bostadsbrist i mer än fyra av fem kommuner i landet just nu.

I Stockholm är det bostadsbrist i alla 26 kommuner.

– Bostadsbristen drabbar inte alla. För den med mycket pengar finns många bostäder att välja bland i alla Stockholmskommuner. De som drabbas är de som på en balanserad bostadsmarknad borde kunna lösa sin bostadssituation, säger Henrik Weston som är utvecklingsledare för bostadsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholm.

Bostäder finns – men i för hög prisklass

Problemet på bostadsmarknad i Stockholm är att utbudet inte lever upp till efterfrågan. På flera håll i länet finns tomma bostadsrätter – men priserna är alldeles för höga.

– Under 70- och 80-talet var det hyresrätterna som stod tomma. Nu är det tvärtom. Det som behövs är billigare bostäder, säger utvecklingsledaren.

Lidingö drar ner på byggandet

För Stockholmskommunerna ser framtiden fortsatt dyster ut. Prognosen för tre år framåt i tiden visar att det även då kommer att vara svårt att få tag på en bostad för den med en tunnare plånbok.

Lidingö stad är inte den kommun som kommer att bygga för den gruppen. Förvisso byggs ett studentboende centralt i Larsberg. Men i övrigt är Lidingö den kommun som planerar att bygga den minsta antalet bostäder i hela länet. Både i år och nästa år planerar 60 nya bostäder att byggas.

Staden har också ändrat byggpolitik efter valet. Den nya majoriteten vill bygga betydligt mindre.

Täby bygger mest

Av samtliga 26 kommuner är Täby den enda kommunen som förväntas ha en balanserad bostadsmarknad om tre år.

– Men bostäderna som byggs är bostadsrätter. För att lösa bostadsbristen måste man bygga bostäder för alla grupper. Det är viktigt för att Stockholm ska fortsätta att vara en attraktiv region, säger Henrik Weston.


Så många nybyggda bostäder förväntas att byggas

Siffrorna visar antalet flerbostadshus och småhus som kommunen bedömer med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar kommer att påbörjas under åren 2019 respektive 2020.

Källa: Boverket