Lidingöbo fick rätt mot CSN

Lidingö Överklagandenämnden för studiestöd har gett en Lidingökvinna rätt i en tvist med Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Kvinnan krävdes på 122 715 kronor efter att hon fått studiestöd för en kurs i Australien som hon aldrig påbörjade. Men överklagandenämnden dömer till kvinnans fördel eftersom de anser att hon hade giltiga skäl att inte påbörja kursen.

Hon fick sitt antagningsbesked två dagar efter att kursen startat och hade därför inte tid att ansöka om studentvisum. Kvinnan hade redan betalat kursavgiften och kommer att påbörja kursen i år i stället.