Lidingöbo hade visst rätt att klaga

Lidingö En Lidingöbo fick i augusti avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd för september 2011. Han överklagade, men Lidingö stad avvisade detta eftersom det kom försent, enligt dem. Nu har förvaltningsrätten tagit upp ärendet och de anser att Lidingö stad inte kunnat bevisa när mannen fått beslutet om avslag. Därför kan man inte heller bevisa om han överskridit de tre veckor man har på sig att överklaga.

Ärendet återförs nu till socialnämnden.