670 Lidingöbor fick a-kassa 2018

arbetsförmedlingen
De flesta i Sverige väljer att vara med i a-kassan om det skulle bli arbetslösa.
Drygt en procent av Lidingöborna fick ersättning från a-kassan förra året.
Lidingö ligger under det nationella genomsnittet.

 Det visar nya siffror som sammanställts av Sveriges a-kassor.

Förra året fick 670 personer på Lidingö ersättning från a-kassan. Det motsvarar 1,4 procent av befolkningen på ön. Därmed ligger Lidingö under det nationella snittet på 2,2 procent.

– Vi ser stora skillnader mellan kommunerna i andelen som fått ersättning från a-kassan. Gemensamt för hela landet är att arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och att kraven på flexibilitet måste balanseras med trygghet för den enskilde arbetstagaren, säger Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor.

Statistiken visar också att antalet personer som fått ersättning på Lidingö minskat med 45 personer jämfört med för fem år sedan.

Sju av tio är med i a-kassan

Minst andel i landet har man dock inte. Bland länets kommuner är det Nykvarn (0,8 procent) samt Vallentuna och Ekerö (både 1 procent) som har minsta andelen i befolkningen som får a-kassa.

I hela landet är det Nykvarn, men också Kinda och Mullsjö som har den lägsta andelen av befolkningen som får a-kassa.

Den högsta andelen som går på a-kassa fanns i Haparanda, 5,5 procent.

De flesta i Sverige som drabbas av arbetslöshet får hjälp av a-kassan.

– Hela sju av tio svenskar väljer i dag att vara medlemmar i a-kassan, säger Tomas Eriksson.

Sammanställningen bygger på statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).