Lidingöbor mår bra men super mycket

Lidingö Lidingöborna mår bra. Så kan man sammanfatta resultatet av den hälsoenkät som genomförts av Stockholms läns landsting och som presenterades nyligen. När öborna själva skattar sin hälsa ligger de i topp i länet.

Medellivslängden bland kommunens medborgare ligger på 85, 2 år för kvinnor och 81,7 år för män, vilket är ungefär två år högre än riksgenomsnittet.

Ohälsotalet, alltså måttet på det antal dagar som ersatts via socialförsäkringarna, är lägre än genomsnittet, och andelen män och kvinnor i åldern 16-84 med övervikt eller fetma är lägre på Lidingö än i länet.

Men allt är inte bra. Som Mitt i Lidingö tidning skrev förra veckan hör Lidingöborna till de kommuner som har störst andel riskkonsumenter av alkohol. Det kan på sikt leda till olika former av ohälsa.