Lidingöbor ska fram – du får köa

Monsterköer i västerort är ett faktum sedan en påfart från Drottningholmsvägen och Tranebergsbron till Essingeleden nyligen stängdes av. Orsak: Lidingöbor ska inte behöva köa i Norra länken.

I somras fick citybilisterna och västerortsbilisterna var sin påfart till Essingeleden söderut. Detta för att minska köerna på Drottningholmsvägen från båda håll då påfarten från Kristinebergs trafikplats stängdes på grund av ombyggnation.

Den extra påfarten har inneburit minskade köer för väster­ortsbilisterna. Samtidigt har köerna ökat på Essingeleden i södergående riktning. För nästan två veckor sedan stängdes den extra påfarten av och därmed har köerna i från Tranebergsbron och in i västerort ökat.

– Att vi gör det här just nu är för att vi ska att öppna Norra länken ända fram till Essinge-leden, säger Dick Gahnberg, storstadsplanerare på Trafikverket.

Och bilisterna, som kommer att släppas fram i tunneln från Lidingö och Södra Roslagen inom en snar framtid, ska inte behöva köa.

– Ja, alltså, vi vill ju ha rullande trafik i våra tunnlar, det handlar bland annat om säkerhetsskäl.

Varför ska västerortsborna köa för att Lidingöborna ska fram?

– Jag vill inte säga att vi prioriterar detta framför västerorts­trafiken, men Essingeleden är den stora genomfarten genom Stockholm och det är väldigt viktigt att vi håller hög framkomlighet här. När man tittar på trafiksystemet måste man prioritera, säger Dick Gahnberg.

Det är först när Kristinebergs trafikplats står klar i september som köerna kommer att minska igen.

Vi vill ju ha rullande trafik i våra tunnlar.