Lidingöbor uppmanas att ange rökare

Sommaruppslag. Rökningsförbud. Erika Schultz och fikar med sina barn Tor, 6, och Liv, 4 på uteserveringen vid Eat by Miyabi.
Erika Schultz som fikar med sina barn Tor, 6, och Liv, 4 på uteserveringen vid Eat by Miyabi, tycker att det nya förbudet är bra.
Snart är det färdigblossat på uteserveringar och en rad andra ställen på Lidingö.
Nästa måndag träder den nya lagen om rökförbud i kraft, med angiveri och rökfria centrumområden som konsekvenser.
Men det råder fortfarande förvirring kring vad som gäller.

Från och med måndag är det färdigrökt på Lidingös uteserveringar. Då träder den nya lagen om rökförbud i kraft som också gäller på bland annat idrottsplatser, perronger, busskurer och lekplatser. Även vid entréer till butiker, stationer och bibliotek blir det förbjudet att röka och askkoppar som sitter vid entréerna i dag ska plockas bort. Det innebära att butiks- och krogtäta områden på Lidingö kan bli så gott som rökfria.

– Syftet med lagen är att man ska kunna gå in i en rökfri lokal utan att utsättas för rök, säger David Engstrand, tobakshandläggare på länsstyrelsen i Stockholms län.

Vägen till rökförbud – år för år

Från rökfria flyg till rökfria uteserveringar

1977 – Obligatoriska varningstexter och innehållsdeklarationer införs på tobaksförpackningar.

1988 – SAS inrikesflyg blir rökfria.

1993 – Tobakslag som innehåller rätten till rökfri arbetsmiljö.

1994 – Rökrutor på skolorna förbjuds.

1997 – 18-årsgräns införs för köp av tobak.

1997 – Rökförbud införs på flyg i EU:s medlemsstater.

2000 – Rökförbud införs på X2000-tåg.

2005 – Rökförbud införs på serveringsställen, med undantag för uteserveringar.

2015 – Rökning förbjuds på utomhusperronger i Stockholms tunnelbana.

1 juli 2019 – Rökning förbjuds på uteserveringar, busshållsplatser, idrottsplatser, lekplatser och tågperronger i Sverige. Förbudet gäller cigaretter, e-cigaretter och vattenpipor och gäller utanför entréer till lokaler som är till för allmänheten, såsom butiker och restauranger.

Men hur långt från en entré som förbudet ska gälla har lagstiftaren lämnat till respektive kommun att bedöma. I Lidingö finns inget bestämt avstånd, utan det kommer att bedömas från fall till fall.

– Cirka tio meter har sagts på ett ungefär vara ett rimligt avstånd, säger Eva Jansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Lidingö stad.

Allmänheten uppmanas att klaga

Det är sedan upp till butik- och restaurangägare att ta bort askkoppar och informera om förbudet. De ska se till att förbudet följs annars kan det bli böter. Allmänheten uppmanas också kontakta kommunen om de ser att gäster tillåts röka. Den tillsyn som kommunen kommer att göra i år är om allmänheten just klagar.

”Gäster behöver klaga till kommunen om krogar låter folk fortsätta röka”

Suzanne Bengtsson, länsstyrelsen

– Det finns så många krogar och så få inspektörer. Vi måste helt enkelt ha hjälp av allmänheten. Gäster behöver klaga till kommunen om krogar låter folk fortsätta röka, säger Suzanne Bengtsson på länsstyrelsen till SVT.

Frågande till kontrollen

I Lidingö centrum vid Eat by Miyabis uteservering sitter Erika Schultz och fikar med sina barn Tor och Liv. Hon är inte rökare och ser positivt på att förbudet införs, särskilt för att barnen ska slippa utsättas för rök.

Sommaruppslag. Rökningsförbud. Erika Schultz och fikar med sina barn Tor, 6, och Liv, 4 på uteserveringen vid Eat by Miyabi.

Erika Schultz fikar med sina barn Tor, 6, och Liv, 4 på uteserveringen vid Eat by Miyabi. Hon är inte rökare och tycker att förbudet är bra.

– Är barnen med sätter man sig helst inte nära någon som röker, så att det blir rökfritt är bra. Men när det kommer till butiksentréer och liknande är väl frågan hur bra det kommer att funka i verkligheten och hur det ska kontrolleras, säger hon.

Rökning i siffror

64 fimpar på 100 meter trottoar

7 procent av männen och 7 procent av kvinnorna i Sverige röker dagligen, vilket är en halvering sedan 2006 då 14 procent rökte dagligen.

Flest antal rökare finns i åldersgruppen 45-64 år, där 10 procent uppger att de röker dagligen. 2006 var den siffran 19 procent.

På 1960-talet rökte varannan man, och på 70-talet rökte var tredje kvinna.

Regeringen har ställt sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. Målet innebär att andelen som röker i befolkningen ska understiga fem procent år 2025.

63 procent av skräpet i stadsmiljö är fimpar, 80 procent av skräpet är tobaksrelaterat.

På 100 meter trottoar finns det i snitt 64 fimpar.

Källa: SKL, regeringen, Håll Sverige rent, Foklhälsomyndigheten

Fimpnedskräpningen ska kollas

Enligt Håll Sverige Rent uppskattas 80 procent av nedskärningen i tätorter ha med fimpar och annan tobak att göra, men på Lidingö finns det inga planer på att sätta upp askkoppar i anslutning till rökfria områden när askkopparna där plockas bort.

– Det pågår just nu en inventering av vad som kan behöva göras, och den kan komma att visa eventuella behov, säger Eva Jansson.