Lidingöborna är sämst på att köra miljövänligt

De nya bilarna på Lidingö och i Danderyd har det största utsläppet av koldioxid i länet. Det visar ett index över bilars klimatpåverkan 2011.

En förklaring är att många Lidingöbor köper stadsjeepar.

Uppgiften kommer från en rapport som är ett resultat av ett samarbete mellan Trafikverket och Konsumentverket.

Lidingös nya bilar har ett utsläpp på 154 gram koldioxid per kilometer enligt den färska rapporten. EU:s mål är ett utsläpp på max 120 gram koldioxid per kilometer från nytillverkade bilar.

Sverige är fortfarande ett av de länder inom EU som har högsta koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen på nya fordon.

Mattias Goldmann på Gröna bilister menar att siffrorna från 2011 visar på att Lidingöborna kör bilar som kräver mycket bränsle.

– En förklaring är att Lidingö- och Danderydsborna fortfarande köper Suvar och andra stora bilar. Det har varit status med stora bilar och att köra med fyrhjulsdrift.

Han tror dock att en förändring är på gång. Han berättar om en kvinna från Lidingö som talade om för honom att hon inte längre ville köra stadsjeep eftersom hon fick många negativa kommentarer om att den smutsade ner miljön.

– Jag tror att det kommer att bli status att köra elbil och att ett trendskifte är på gång. Om ett år är det andra siffror, menar Mattias Goldmann.

Enligt Trafikverket minskade utsläppen från vägtrafiken i hela landet med 1 procent under 2011. Minskningen bromsas dock av att trafiken ökar i mängd.

Med oförändrad trafik hade minskningen av utsläppen blivit 3 procent.

Personbilars utsläpp i hela landet har minskat med 7 procent sedan 1990 trots att trafiken har ökat med 16 procent.

Enligt Mattias Goldmann på Gröna bilister är en förklaring till de höga utsläppen att Lidingöborna köper Suvar och andra stora bilar.

Fakta

Länets fem värsta