Min lokala hjälte

Lidingöborna minskade rotavdragen

Illustration av begreppet rotavdrag.
Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten.
Förra året gjorde Lidingöbor rotavdrag på totalt 119 miljoner kronor. Det är en minskning med 39 procent jämfört med året innan.

Minskningen syns även i hela riket. I Sverige betalades 11,2 miljarder ut för rotavdrag förra året. En 8,6 miljarder lägre summa jämfört med 2015.

– En orsak till minskade utbetalningar för rotarbeten är att reglerna har ändrats. År 2016 fick man skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden för rotarbeten istället för som tidigare 50 procent. Men minskningen är större än den rent matematiska effekten av sänkt skattereduktion för rotarbete, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Skatteverket statistik visar att antalet köpare av rotarbeten minskade med 15 procent jämfört med 2015. Även Lidingö hade ett färre antal köpare, 7 600 jämfört med 8 800 året innan.

– Det vi kan konstatera är att det är första gången vi ser en minskning sedan man införde skattereduktion för rot, säger Pia Blank Thörnroos.

Antalet Lidingöbor som använde sig av rutavdraget ökade i stället något förra året. 7 000 personer gjorde rutavdrag på totalt 59 miljoner kronor.

Fakta

Det här gäller för rot- och rutavdrag

  • För rotarbeten är skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden.  Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 50 000 kronor per person och år.
  • För rutarbeten är skattereduktionen 50 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 25 000 kronor per person. För den som fyllt 65 vid årets ingång gäller att maxbeloppet är 50 000 kronor.
  • För rot- och rutarbeten sammantaget är skattereduktionen per person och år maximerad till 50 000 kronor.
  • Sedan den 1 augusti 2016 gäller rutavdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan it-utrustning som utförs i bostaden och för arbetskostnad för flytt mellan bostäder. Från och med 1 januari i år har rutavdraget utvidgats till att även omfatta arbetskostnad för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.
Källa: Skatteverket