Lidingöborna vill handla hemmavid

Många Lidingöbor är positiva till att Lidingö centrum utvecklas. Det visar centrumföreningens egen undersökning bland drygt 1 000 personer.

Det som efterfrågas mest är nya krogar och ett Åhléns-varuhus.

Under det senaste året har Lidingö centrumförening genomfört en enkät bland Lidingöborna.

1065 personer har svarat på frågan om vad som saknas i Lidingö centrum. Enligt centrumföreningen svarade i princip alla av de tillfrågade att de ville ha en utveckling av något slag.

Hersbybon Jennifer Fjaestad är en av dem som har svarat.

– Jag tycker att det finns för få modebutiker här. Det händer så lite i centrum att jag undviker att handla här, säger hon.

Roland Rothman, ordförande i Lidingö centrumförening, tycker att enkäten tydligt visar vad Lidingöborna vill ha.

– Alla ville ha någon typ av utveckling, och det märker även vi som jobbar här. De som inte vill ha någon utveckling har kunnat skriva detta, vi har inte nekat till att ta emot negativa åsikter, säger han.

På frågan om vad folk saknade kunde de svarande välja mellan 14 alternativ. De fick kryssa i mellan fem och tio svarsalternativ.

De allra flesta, 68 procent av de som svarade, ville ha Åhléns och Clas Ohlson-butiker i centrum.

Lika många svarade att de ville ha fler restauranger.

De alternativ som minst antal svarande ville ha i centrum var optik/ur/guld-butiker och film/spelbutiker.

Den 23 oktober ska kommunstyrelsen ta ställning till om det ska folkomröstas om de två nya förslag som nu ligger.

I båda dessa förslag finns en utbyggnad av Lidingö centrum med, enligt Anna Hadenius, chef för miljö- och stadsbyggnadskontoret.

– I ett första skede tror jag att centrum kan öka med 5 000 kvadratmeter och senare med åtminstone ytterligare 3 000. Grovt sett blir det en fördubbling mot vad det är i dag. Men just nu väntar vi på vilket beslut politikerna kommer att ta, säger hon.

Enligt oppositionsrådet Kent Ivarsson (C), är resultaten i enkäten inte förvånande.

– Lidingöborna vill ha ett större utbud av klädbutiker och matställen. Men vi vill ha en varsam utbyggnad. Hur det ska byggas är framförallt en gestaltningsfråga, säger han.

Centrumföreningens ordförande Roland Rothmans vill ha en handelsgata, likt Ströget, från Torsvik till Lidingö centrum. foto: carlos montecinos

Tycker du att Lidingö centrum bör byggas ut?

David Sundberg, Lidingö centrum:

– Nej, jag tycker det räcker som det är nu.
Lisbeth Lundgren, Käppala:

– Självklart, det måste bli fler modebutiker. Lidingö centrum måste kunna möta konkurrensen.
Johanna Fredriksson, Torsvik:

– Ja, det behövs fler butiker med helg-
öppet. Det är inte alltid man känner för att åka in till stan.
Hans Uebel, 
Torsvik:

– Det är okej om de bygger fler affärer här, det stör mig inte. Jag har dock inget behov av nya.