”Lidingöbornas förtroende viktigast”

Nu söker Lidingö stad efter en ny förvaltningschef.
Nu söker Lidingö stad efter en ny förvaltningschef.
I torsdags meddelade stadsdirektör Anna Hadenius att chefen för teknik- och fastighetsförvaltningen, Pernilla Dufström, sparkas efter att ha varit jävig och haft en otillåten bisyssla. Nu kommenterar hon avskedet:
– Läget har blivit ohållbart och det finns inte längre förutsättningar för chefen att utföra sitt uppdrag, säger Anna Hadenius.

Pernilla Dufström har konstaterats jävig i två utredningar, dels en utförd av stadens revisorer och dels en som staden beställde av en advokatbyrå, eftersom staden har upphandlat trafikutredningar av ett företag där hennes man arbetade som konsult. Hon har dessutom haft en otillåten bisyssla då hon varit styrelsesuppleant i sin makes företag.

Läs mer: ”Chefens lämplighet kan ifrågasättas”

Ohållbart läge efter kritik

Trots att stadsdirektör Anna Hadenius haft fortsatt förtroende för chefen kom beskedet i förra veckan att Pernilla Dufström sägs upp.

– Lidingöbornas förtroende för stadens verksamheter är vårt viktigaste kapital. Har vi inte detta förlorar mycket av vårt arbete legitimitet. Läget har blivit ohållbart och det finns inte längre förutsättningar för chefen att utföra sitt uppdrag.

Läs mer: Jävig chef sägs upp

Enligt Anna Hadenius beror en del av det ohållbara läget på kritik mot stadsledningen, som först tänkte låta Pernilla Dufström behålla sin tjänst.

– Debatten har hårdnat inte minst i sociala medier. Detta skadar förtroendet för staden liksom vår förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare. Lidingöborna räknar med en fungerande skola, en trygg omsorg, välskötta parker och fungerande väghållning och organisationen behöver arbetsro för att för att kunna fokusera fullt ut på kärnverksamheten.

Enligt Pernilla Dufströms anställningsavtal har hon rätt till avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner om hon sägs upp.

Tar på sig en del av ansvaret

Enligt Anna Hadenius har Pernilla Dufström gjort fel, men att hon inte har haft något uppsåt. Anna Hadenius säger också att för att undvika jäv krävs effektiv kontroll från ledningen.

– Så här får stadsledningen också ta på sig en del av ansvaret.

Läs mer: Förvaltningschef bröt mot lagen

När slutar hon?

– Sista maj.

Hur tar hon det?

– Det kan jag inte kommentera.

Sökandet efter en ny chef för teknik- och fastighetsförvaltningen börjar omedelbart.