ANNONS

Lidingöföretagare missnöjda med kommunen

Nu ska kommunen jobba aktivt för att bli mer attraktiv för företagare.
Nu ska kommunen jobba aktivt för att bli mer attraktiv för företagare.
Företagare på Lidingö är missnöjda med kommunen. Missnöjet har inte varit så högt sedan 2004.
– Företagen på Lidingö tycker att kommunen brister i sin dialog och information till företagen. Upphandlingar och service är andra områden där företagen inte är nöjda, säger Anna Wallin projektledare på Svenskt Näringsliv. 
ANNONS

Företagarnas missnöje med kommunen ökar, visar en undersökning från Svenskt Näringsliv. På en sexgradig skala får Lidingö stad 3,44. Ett betyg på 4 eller över räknas som bra, enligt Svenskt Näringsliv. Totalt har 143 företagare på Lidingö medverkat i enkäten.

Betyget är det lägsta för Lidingö stad sedan 2004, då kommunen fick betyget 3,27. På 2000-talet är toppnoteringen 3,92, från 2011.

Vi har sedan hösten 2016 haft en bred dialog med lokala näringslivet för att ta fram en ny näringslivspolicy. Tanken med policyn är att den ska bidra till att utveckla näringslivsklimatet där företagen och staden arbetar mot gemensamma mål. Det är nu det stora arbetet börjar, säger Malin Rosenqvist tf näringslivschef.

Företagare önskar bättre dialog med kommunen

Mest av allt önskar Lidingöföretagarna bättre förståelse för företagande hos politiker och tjänstemän (43,2 procent) och en förbättrad dialog mellan företag och kommun (36,8 procent).

Kommunens service för företagare behöver förbättras, enligt enkäten, vad gäller exempelvis bemötande och handläggningstider. Kommunen får betyget 3,04, vilket är sämre än rikssnittet. Omkring var fjärde företagare har någon gång känt tvekan för att lämna klagomål till kommunen, av rädsla för att det ska påverka företaget negativt.

En dryg tredjedel, 36 procent, tycker att lägre skatter och avgifter skulle förbättra läget för företagare.

– Jag tänker att det här är ett jättebra verktyg i vårt fortsatta arbete med att utveckla företagsklimatet på ön. Det är några områden där vi får lägre betyg.

Ny näringslivspolicy

Kommunen har i veckan antagit en ny näringslivspolicy för hur kommunen ska arbeta för företagande på Lidingö.

– Som ett komplement till policyn ska en handlingsplan arbetas fram årligen. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument med konkreta åtgärder på hur staden tillsammans med företagarna ska nå de uppsatta målen, säger Malin Rosenqvist.

ANNONS

Näringslivspolicyn har fyra prioriterade fokusomården, samarbeten, kommunikation och dialog mellan näringslivet och staden, trafik och infrastruktur, etablering av nya företag och företagskluster och attityder till företagande.

– Det här arbetet ska vi starta med direkt efter sommaren, säger Malin Rosenqvist.

Skolan positiv till företagande

Däremot ser företagarna positivt på konkurrensen från kommunen. På en sexgradig skala, där 1 betyder att kommunen i stor utsträckning tränger undan privat verksamhet och 6 betyder inte alls får Lidingö stad betyget 4,27.

Företagarna ser också positivt på skolans attityd till företagande.

– Det som är väldigt roligt är att skolans attityd till företagande pekar uppåt. Detta mycket tack vare Hersby gymnasium som verkligen arbetar aktivt med ung företagsamhet och som även blev årets UF-skola, säger Malin Rosenqvist.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Lidingö direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.