Lidingöhem säljer ut 120 lägenheter

Amelie Tarschys Ingre (L) är kritisk.
Amelie Tarschys Ingre (L) är kritisk.
ICA-affären i Käppala är en affärsfastighet som Lidingöhem ska sälja.
ICA-affären i Käppala är en affärsfastighet som Lidingöhem ska sälja.
Dannemansvägen.
Dannemansvägen.
Oskarsvägen.
Oskarsvägen.
Svalvägen.
Svalvägen.
Vattenvägen.
Vattenvägen.
Lidingöhem ska sälja ut cirka 120 lägenheter nästa år.
Lidingöhem ska avvecklas och ett nytt bolag ska fortsätta utveckla det resterande beståndet.
Amelie Tarschys Ingre (L) är kritisk.

I somras tog kommunfullmäktige beslut om att Lidingöhem skulle omstruktureras och sälja ut en del av sitt bostadsbestånd. Under nästa år ska cirka 120 lägenheter av Lidingöhems sammanlagt 530 lägenheter säljas ut. Det är nu klart att fyra bostadsområden ska ut på marknaden: Svalvägen 33-39, Oskarsvägen 84-88, Dannemansvägen 25-35 och Vattenvägen 6 A-E samt en affärsfastighet på Holavedsvägen som inrymmer ICA Käppala. Amelie Tarschys Ingre (L) oppositionsråd är kritisk:

– Det är helt fel väg att gå. Majoriteten i kommunfullmäktige har beslutat att sälja ut Lidingöhem och det vi ser nu är det första steget i utförsäljningen. Det är bara att beklaga att majoriteten kör över alla de Lidingöbor som velat folkomrösta i denna viktiga fråga om kommunens framtida bostadsförsörjning.
Hon anser att det påverkar Lidingös möjligheter att ta sitt bostadssociala ansvar.
– Det är svårt att se hur Lidingö ska klara det sammantagna bostadsbehovet kommunens invånare har, eftersom det förutom förestående utförsäljning inte heller finns färdiga detaljplaner för nyproduktion av bostäder i någon större omfattning, säger hon.
Bjarni Gudmundsson, vd på Lidingöhem:
– Det blir inga större förändringar för de boende, de har kvar sin besittningsrätt.
På tisdag i nästa vecka ska Lidingöhems styrelse ha ett extrainsatt sammanträde för att godkänna den nya handlingsplanen.
– Vi ska fullfölja beslutet som togs i kommunfullmäktige. En förutsättning för att vi vill sälja är att vi hittar rätt köpare. Vi har vissa villkor som att det måste vara en långsiktig ägare som ska förvalta fastigheterna och att fastighetsägaren tidigare har ägt och skött fastigheter under en längre tid, säger Bjarni Gudmundsson.
Turordningen i beslutsgången är att handlingsplanen godkänns i Lidingöhems styrelse, därefter ska beslut tas i kommunstyrelsen i januari och slutligen i kommunfullmäktige i slutet av januari.
Vad händer med Lidingöhem?
– Lidingöhem kommer att avvecklas under 2017. Staden kommer istället att starta ett nytt bolag som ska sköta de resterande fastigheterna. Äldreboendena på Tor, Baggeby och Frimuraren på totalt 280 lägenheter samt ytterligare 120 lägenheter blir kvar i stadens ägo.
Enligt Gudmundsson ska det nya bolaget utveckla beståndet. Ett exempel är Rudboda torg som ska utvecklas och då har bolaget rådighet att utveckla området själv.
Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), kommunalråd, anser att staden tar sitt bostadspolitiska ansvar:
– De lägenheter som avses är i dag redan uthyrda och med det så ingår inte de i någon förmedling till vare sig medicinska förturer eller för nyanlända.
– Vi avser att skriva avtal med den nya hyresvärdar om att de ska bidra med tomställda lägenheter till våra bostadssociala ändamål. Detta gör vi i dag med flera hyresvärdar på Lidingö. Vi planerar för ny bebyggelse på flera platser på Lidingö, vi gör allt vi kan för att klara de tuffa lagkraven vad gäller nyanlända. Lidingöhem är inte svaret på vare sig det bostadssociala ansvaret eller kraven på bostäder för nyanlända.